Wyjaśnij co to znaczy wziąć własny krzyż na ramiona i naśladować chrystusa

Pobierz

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem (Remi, Mansa) "Jest nas w domu ósemka - ja, moje rodzeństwo i moja mama.Może są to jakieś twoje wady, może grzechy, które się powtarzają, a może brak zrozumienia u innych.. Przyznał, że to nie jest łatwe, ale sam Chrystus kazał swym uczniom wziąć krzyż na ramiona i Go naśladować.. Krzyż jest ciężki, nieraz za ciężki.. To wymaga wysiłku, to kosztuje.. Początkiem tej drogi jest uzmysłowienie sobie kilku rzeczy:Chociaż "własny krzyż" jawi się w zupełnie innej postaci aniżeli krzyż Chrystusa, to jednak można i trzeba dźwigać go tak samo jak Mistrz, bez buntu, z miłością i aż na Golgotę.. Uczeń ma przyjąć Mistrza takim, jaki jest i ma Go naśladować w całym Jego życiu.W takim kontekście historycznym Chrystus wypowiada słowa: "JEŚLI KTO CHCE IŚĆ ZA MNĄ, NIECH SIĘ ZAPRZE SAMEGO SIEBIE, NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ I NIECH MNIE NAŚLADUJE" (Mt 16,14).. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.. Co to znaczy — wziąć własny krzyż?Wyrażenie to występuje tu w sensie symbolicznym — oznacza cierpienie, hańbę, a nawet śmierć.. Sprawdza się w miłości człowieka.. Co to znaczy nieść swój krzyż?. Jednak to nie sami niesiemy krzyż.Módlmy się o siłę i wytrwałość dla tych, którzy z pokorą oraz ufnością biorą swoje życie takim jakie jest, aby dalej mogli swoim przykładem pokazywać nam, co to znaczy naśladować Chrystusa..

Jezus prawdziwy kazałby nam wziąć krzyż na ramiona i Go naśladować.

Uczynię wszystko, aby poznać Prawdę.. Krzyż jest znakiem wiary, towarzyszącym nam na każdym kroku.. To Chrystus sam jest dla nas wzorem!. STACJA I.. Nie dla sąsiada, nie dla koleżanki, lecz dla mnie, mój własny, osobisty, przed którym muszę uklęknąć i wziąć go na ramiona.symbolem.. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.. Nie chcę myśleć, że to był krzyż z drzewa.Chrystogram - monogram będący symbolem Jezusa Chrystusa w formie akronimu lub ligatury.Najbardziej znane chrystogramy to Chi Rho (znak ⳩) i monogram IHS.Rolę chrystogramu pełnił również staurogram i inne ligatury.. IHS (właśc.. Mimo to jesteśmy gotowi na to— pragniemy podążać za naszym Wzorodawcą, choćbyśmy mieli przez to cierpieć czy nawet umrzeć.Naśladowanie Jezusa nie jest ucieczką od życia, problemów, trudu, cierpienia.. I to jest właśnie to co zrobił, kiedy przyszedł na ziemię w Osobie Jezusa Chrystusa.Na przekór światu mówicie: "Chcemy należeć do Jezusa i żyć tym, czego nas naucza" - powiedział arcybiskup.. Ten duży krzyż biorą po prostu każdego dnia na ramiona.. Ale co to znaczy — zaprzeć się samego siebie?.

Oznacza to: wziąć krzyż i naśladować.

Często popełniamy błąd Szymona Piotra i gdy ktoś mówi o cierpieniu, to uciekamy się .Oznacza to wziąć na swoje ramiona krzyż historii swego życia, takiej egzystencji, jaka ona jest.. Dla nas to uczynił i dla naszego zbawienia przezwyciężył grzech.. Niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23).. Krzyża nie można do końca zrozumieć, ponieważ symbolizuje rzeczywistość zbyt bogatą i złożoną.Własny krzyż.. Przyznał, że to nie jest łatwe, ale sam Chrystus kazał swym uczniom wziąć krzyż na ramiona i Go naśladować.. Muszę przyznać już na wstępie, że na to pytanie nigdy nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.. Błogosławimy nim ludzi i przedmioty.. Jak to trafnie sformułował Apostoł Paweł: "Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.Najchętniej pozbylibyśmy się krzyża, porzucili go - a Chrystus?. IHΣ) jest greckim skrótem imienia IHΣΟΥΣ ().. Popatrz na krzyż Jezusa i zgódź się na to wszystko, co dopuszcza na ciebie Bóg, a wtedy ty także doświadczysz spotkania z Aniołem pocieszenia.. Czy w takim razie może się nam zdawać, że biedakowi bez odzienia iEgzekwie (łac. exequiae) - towarzyszenie do grobu.W Kościele katolickim ceremonie pogrzebowe ze wszystkimi obrzędami lub część liturgii brewiarzowej za zmarłych (jutrznia czy nieszpory).Liturgia żałobna (łac.Officium defunctorum) ma szczególne znaczenie dla chrześcijan, jest bowiem etapem przejścia z życia doczesnego do życia wiecznego.Droga Krzyżowa to droga Twojej miłości do nas..

On każe nam go podnieść, wziąć w nasze ręce i Go naśladować.

Papież Jan Paweł II powiedział w Loreto: "Wiecie, że przylgnięcie do Chrystusa jest wymagającym wyborem.. Nosimy go na piersi i czynimy na sobie.. Pod jego ciężarem upadł Chrystus.Wymagające są słowa z dzisiejszej ewangelii: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.. Oni wiedzą, co to znaczy nieść swój krzyż i naśladować Jezusa w bardzo dobitny sposób.. Chodzi o to, żeby przez pomyłkę nie wziąć zamiast krzyża jakiegoś nieużytecznego ciężaru.Mt 16, 24-28.. Widnieje w świątyniach, przy drogach, w domach i zakładach pracy.. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?Krzyż nie jest wygodnym bagażem, ale zawiera w sobie wszystko, co potrzebne, by dostąpić zbawienia.. Wreszcie, krzyż znaczy każdy chrześcijański grób: przypomina on, iż na śmierci nasze życie się nie kończy… To najważniejsze przesłanie Krzyża; Bóg na nim umarł, by człowiek mógł znowu mieć tę możliwość żyć na wieki, skoro został stworzony na Jego obraz.Marta Przybyła.. To droga, na której widzimy cenę, jaką płacisz za miłość do nas, ludzi lej ziemi.. Przeciwnie, Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34)..

W końcu to On wziął krzyż na swe ramiona.

Nie stanowimy części świata i w rezultacie świat nas nienawidzi.. Pragnę zmienić się i wziąć na ramiona swój własny krzyż, by wiernie Cię naśladować.. On ma prawo nas karać i ma prawo przyjąć naszą karę na siebie.. Dziś, Drodzy Bracia i Siostry, zatrzymajmy się przy tych słowach Chrystusa!Trzeba ciągle wpatrywać się w Jezusa Chrystusa, aby Go naśladować, co więcej - należy wziąć krzyż na swoje ramiona i iść za Chrystusem.. - To trudne, dlatego Jezus nieustannie zsyła na swój Kościół Ducha Świętego.Są na świecie miejsca w których chrześcijanie doświadczają prześladowań, nawet śmierci z powodu swojej wiary.. Zaakceptować swą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.. Jezu Chryste, pomóż każdemu z nas przejść tą drogą raz jeszcze, aby dziękować Ci za Twoją miłość i aby uczyć się tej miłości, licz której nie ma nawrócenia i życia.. Akceptacja krzyża nie umniejsza jego ciężaru, ale dodaje sił i nadaje zbawczy sens utrudzeniu.Na przekór światu mówicie: "Chcemy należeć do Jezusa i żyć tym, czego nas naucza" - powiedział arcybiskup.. Tylko Bóg mógł przyjąć tą karę, ponieważ jest On Sędzią wszechświata.. Jezus zaprasza: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie.. To sprawia, że staje się On Panem naszego życia (Rzymian 10.9; 1 Koryntian 12.3; 2 Koryntian 4.5).. Korzę się przed Tobą, Panie.. Z tego krzyża, który bierzemy na ramiona, a więc nie jako ma- skotkę, będziemy rozliczani.. To jest krzyż bardzo realny, towarzyszący nam każdego dnia.. Dlaczego więc tak bardzo boimy się tego krzyża?. Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.. Naśladowanie Chrystusa nie jest więc łatwe.. Wiele cierpień, tragedii naszego życia płynie stąd, że nie żyjemy faktami, lecz iluzjami i życzeniami.Ad 2.Jest to Jezus ukształtowany na naszą modłę.. Każda decyzja i marzenie jest filtrowane poprzez jego Słowo, aby we wszystkim go uwielbić (1 Koryntian 10.31).Krzyż znaczy miejsca wypadków - jako wyraz modlitwy i przestrogi.. Dla tych, którzy nie doświadczają takiego prześladowania, wymóg nadal obowiązuje aby pozostać wiernym Chrystusowi.Na pięknej, wygodnej dotąd drodze pojawiają się ciernie, a wśród nich krzyż skrojony na naszą miarę.. W prawosławiu jest on złożony z liter Χ i Ρ (jest to najstarsza forma chrystogramu), także w .Jasne jest więc, że żadna stworzona istota nie mogłaby przyjąć na siebie kary za nasze grzechy.. Przez chrzest mamy udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.Prawdziwie naśladować Chrystusa oznacza, że czynimy go szefem naszego życia.. Współczesny człowiek ucieka przed Krzyżem.Być uczniem Jezusa to znaczy wziąć krzyż na swoje ramiona, iść za Nim i naśladować Go, czyli składać ofiarę z siebie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt