Przedstaw argumenty antenora i aleksandra oceń ich rzeczowość

Pobierz

Po raz pierw­szy zo­sta­ła wy­sta­wio­na w 1578 roku pod­czas uro­czy­sto­ści we­sel­nych pod­kanc­le­rze­go ko­ron .Charakterystyka bohaterów "Odprawy posłów greckich".. Rejent Milczek to je­den z głów­nych bo­ha­te­rów ko­me­dii Alek­san­dra Fre­dry pt. "Ze­msta".. Inni jednak traktują Antenora jako model prawości, odpo­ wiedzialności i patriotyzmu.. Działa na zlecenie i pod wpływem przekupstwa Parysa.. Prawda/Fałsz.. Informacje o .Scharakteryzowanie Antenora i Aleksandra ( z Odpraw Posłów Greckich) Scharakteryzuj Antenora oraz Aleksandra i oceń postawę obywatelską tych bohaterów.. Elementy typowo polskie.. Treść.. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych?. Autor Jan Kochanowski.. Jego na­zwi­sko od­zwier­cie­dlać ma ce­chy oso­bo­wo­ści, któ­re pre­zen­tu­je przed świa­tem - z po­zo­ru Mil­czek .Oceń prawdziwość poniższej informacji.. poleca 85% 314 głosów.. Broni interesów Aleksandra, nie zważając na to, jakie przyniesie to konsekwencje dla kraju.. Służby swe w łaskę W.. 5.Kochanowski napisał utwór stylem patetycznym, choć nie opisuje wydarzeń tragicznych.. Posiedzenie liczyło łącznie 57 uczestników, jednak w obradach głos zabrało ponad 700 osób.Aleksander (Parys) próbuje przekonać Antenora, że to jednak on ma rację.. Wskaż w mowie Iketaona zabiegi służące manipulacji emocjami słuchaczy..

Przedstaw argumenty, Antenora i Aleksandra.

Scharakteryzuj mechanizm każdego z nich.. .Argumenty Antenora: Już na początku przypomina, że Aleksander pogwałcił święte prawa poselskie, że był w kraju szlachetnego człowieka, któremu porwał żonę.. Argumenty Aleksandra: pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Trojańczyk, bohater będący wcieleniem postawy patriotycznej, pełnej poświęcenia dla dobra ojczyzny.. PRAWDA FAŁSZ Zadanie 2.. Zadanie.. Zapewnia, że dla przyjaciela zrobi wszystko, ale pod warunkiem, iż to "będzie sprawiedliwość niosła i dobro Rzeczypospolitej naszej".Kreacja postaci Aleksandra jest zupełnym przeciwieństwem Antenora.. Antenor Aleksander Odpowiedzi - najlepiej do 11.05.2020 przesyłają osoby chętne.. Autor nadał głównym postaciom komedii nazwiska uwydatniające ich charakterystyczne cechy.. Oboje są świetnym przykładem kontrastu dwóch postaci o zupełnie innych poglądach i charakterach.. Jej geneza sięga aż do tzw. "sądu Parysa".. Średnia: 4.71.. 7 Zadanie.. Wybierz literę A albo B. Wynalezienie dynamitu przez Alfreda Nobla ___.Bohaterowie lektury Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec" często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów.. W obradach wzięli również udział wysłannicy władzy kościelnej.. Antenor krytykuje postępowanie Aleksandra i chce, aby Rada Królewska oddała Helenę Grekom..

Oceń ich rzeczowość i zastanów się, w jakim celu zostały wysunięte.

Pełno jest także wykrzyknień i rozkaźników, pojawiają się też pytania retoryczne.Iketaon - stronnik Aleksandra, demagog i świetny mówca - unikając logicznych argumentów w dyskusji, gra na emocjach słuchaczy.. M. mego miłościwego Pana zalecam.. Bohater ma świadomość, że przedkładanie prywatnych interesów nad dobro publiczne .Czyja wypowiedź wzmacnia negatywną charakterystykę Aleksandra (Epeisodion 2.; w.. Napisz rozprawkę.Stan wojenny w Polsce w latach - stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL.Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z "Solidarnością", a życie straciło około 40 osób, w .Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich Podana na teatrum przed królem Jego Mścią i królową jej Mścią w Jazdowie nad Warszawą [1] dnia 12 stycznia roku Pańskiego 1578, na feście u Jego Mści Pana podkanclerzego koronnego.. Zaznacz PRAWDA albo FAŁSZ.. Język tej tragedii jest wzbogacony i zdynamizowany powiedzeniami, zwłaszcza ich spiętrzenie następuje w rozmowie Antenora i młodego Aleksandra.. Dramat polityczny Odprawa posłów greckich powstał w latach pod wpływem zainteresowania Kochanowskiego antykiem..

Zakres podstawowy i rozszerzony cz. ... Przedstaw argumenty Antenora i Aleksandra.

*Heleny; Helena zwierza się Pani Starej, iż przewidziała, że "bezecny Aleksander" długo nie będzie się cieszył ze swego łupu, wypoczynek i wesołość zepsuli mu zwycięzcy Grecy; Aleksander niczym drapieżny wilk, który rozbiwszy stado, uciekł najdalej jak można, a oni, jak pasterze ze .Odprawa posłow greckich.. Filmy.. Został przedstawiony jako władca niezdecydowany, nieposiadający własnego zdania, a w krytycznej sytuacji zdający się na opinię większości.. Monologi Antenora stanowią swego rodzaju ramy .Kalkulator‧Odprawa posłów greckich‧Język angielski‧Geografia‧Język niemiecki‧O nas Argumenty Aleksandra: Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 1.. 8 Zadanie.. 0 ocen .. Wykorzystuje swoje umiejętności dla zdobycia materialnych korzyści - jest cyniczny i przekupny.Charakterystyka bohaterów "Odprawy posłów greckich".. Za wszelką cenę próbuje uniknąć konsekwencji, jakie niesie ze sobą sprawowanie władzy.Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku.. Menelaos ze wstydem prosi o oddanie żony, którą Antenor radzi zwrócić natychmiast Grekom.Odprawa a mit trojański Kochanowski w swoim dramacie rozwinął jeden z epizodów mitu o wojnie trojańskiej.. Epeisodion V Rozpoczyna się rozmową Antenora z Priamem.. - Argumenty - Pytania i odpowiedzi - Język polski ..

Napisz argumenty Antenora i Parysa na temat tego czy Helena ma zostać w Troi ("Odprawa posłów greckich".

chrześcijanie starali się siłą zmusić do przyjęcia ich religii.. Autorem opracowania jest: Paulina Słoma.. Wpisz je do tabeli wraz z wnioskami.. Swojego patriotyzmu dowiódł w ostatniej scenie dramatu, gdy na wieść o rozpoczęciu ofensywy przez Greków zaproponował, by .Aleksander urodził się 6 dnia ateńskiego miesiąca Hekatombajon, co w naszym kalendarzu odpowiada mniej więcej 19-20 lipca, w 356 r. p.n.e. Był synem króla Macedonii i twórcy potęgi tego państwa, Filipa II, i Olimpias, córki króla Epiru Neoptolemosa I.Filip miał kilka żon i kochanek, ale Olimpias, z racji powicia uznanego za następcę tronu Aleksandra, miała wśród nich .aktywności Aleksandra w pozyskiwaniu zwolenników.. 9 Indywidualne.. Wojownik radzi królowi, aby przygotowywał się do wojny, gdyż prędko nadejdzie.Iketaon - charakterystyka • Odprawa posłów greckich.. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. Trojańczyk, stronnik Aleksandra, który podczas Rady Królewskiej optuje za Aleksandrem i przekonuje sejm, by nie oddawać Heleny Grekom.. (0-1) Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.. Jak oceniasz tę decyzję?Charakterystyka porównawcza Antenora i Aleksandra z "Odprawy posłów greckich".. Parys (inaczej: Aleksander), syn króla Troi, Priama, został poproszony przez trzy boginie - Herę, Afrodytę i Atenę o rozstrzygnięcie między nimi sporu o to, która z nich jest najpiękniejsza.Gdy Aleksander powołuje się na ich przyjaźń: "w potrzebie, mówią, doznać przyjaciela", Antenor odpowiada: "przyjaźń docenia, ale kiedy o słuszną rzecz prosi".. Chodzi oczywiście o miłość i to, że Helena ma prawo wybrać, z kim chce być (jasne, jakby ktoś ją tutaj .Odprawa posłów greckich - streszczenie.. Odprawa posłów greckich.. Krytyka niezdecydowania i krótkowzrocznoci króla Priama (to Zygmunt August); Troja symbolizuje Polskę;Pieśń zwraca uwagę na przekleństwo, jakie ściągnęła na Troję owa wyprawa oraz na zły początek małżeństwa Aleksandra oraz zapowiada upadek miasta.. Jest to "jedyna postać dramatu z pełnym autorskim żyro"12.Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, odwołując się do znajomości całego utworu Zemsta Aleksandra Fredry.. Jak sądzisz, co spowodowało, że rada królewska poparła Aleksandra?. Antenor i Aleksander są jednymi z głównych bohaterów utworu Jana Kochanowskiego "Odprawa posłów greckich".. około godziny temu.. Jednak jego retoryka nie może równać się z tą reprezentowaną przez Ikateona - demagogiczną, zakłamaną i odnoszącą się do uczuć, a nie rozumu.. PiPdCU Indywidualne.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Niestety, jego argumenty nie wystarczają i zostaje podjęta decyzja o zatrzymaniu greckiej królowej, przez co Trojanie skazują się na wojnę z Grecją.. Jest młodym człowiekiem, za wszelką cenę dąży do realizacji prywatnych celów, sprawy ojczyzny są dla niego sprawa podrzędną, w swym postępowaniu wykazuje się beztroską i brakiem zainteresowania wobec ważnych sprawa w państwie.Przedstaw argumenty Antenora i Aleksandra.. Janina Kułtuniakowa wręcz odmówiła mu prawa do reprezentowania poglądów autora, przyznając to prawo Kasandrze11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt