Miłość źródło szczęścia czy cierpienia rozprawka

Pobierz

Wg mojej opinii, miłość sama w sobie jest skazana na cierpienie, ma to związek z tym, że jest to przereklamowane uczucie maskujące tylko nasze pierwotne instynkty do działania.Ale każdemu, niezależnie od płci czy wieku przynosi szczęścia, poczucie bliskości, bezpieczeństwa.. Jednak nie jest tak w każdym przypadku - często zdarza się tak, że miłość jest uczuciem wyniszczającym, sprawia, że człowiek nie chce już żyć po rozczarowaniu i nieszczęściu, jakie go spotkało.Miłość prawdziwie silną, zdolną pokonać wszystkie przeszkody ukazuje Eliza Orzeszkowa w "Nad Niemnem".. Nie jest .Miłość zaspokaja zatem wiele naszych głębokich pragnień, ale jednocześnie jest przyczyną wielu doświadczeń, których instynktownie chcemy uniknąć.. Przede wszystkim, najczęściej wykorzystywanym .Te wartości również wpływają na to, czy uważamy się za ludzi szczęśliwych.. Następną sprawą mogą być słowa Bolesława Prusa, który powiedział : "Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość".IV część Dziadów można określić mianem wielkiego romantycznego studium miłości, gdyż to właśnie miłość jest tematem, który wysuwa się na jej pierwszy plan.Utwór ten jest tak naprawdę monologiem Gustawa o sile miłości, o niewyobrażalnym szczęściu, jakie może dać człowiekowi i cierpieniu, które ze sobą niesie miłość niespełniona.Miłość złudne szczęście ulotna chwila życia źródło cierpień Do jakich refleksji na ten temat skłoniła cię lektura wybranych dzieł literackich MiłośćMiłość także jest bardzo ryzykowna i może prowadzić zarówno do wielkiego szczęścia, jak i do ogromnego cierpienia..

Jest źródłem szczęścia, jednocześnie towarzyszy jej jednak wiele cierpień.

Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich i własnych doświadczeń Miłość jest najpiękniejszym z uczuć, jakich doświadcza człowiek.. Wymienione przykłady literackie pokazują, że warto w miłości poddać się uczuciu, nie zważać na rozum, choć często ten wybór wiąże się z ryzykiem cierpienia.Motyw nieszczęśliwej miłości - historia uczucia Wertera i Lotty, Johann Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera - streszczenie, opracowanieCzy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia?. Jest przekonany, że nie warto podejmować ryzyka miłości, a szczęśliwi są ludzie, którzy nigdy jej nie doświadczyli.Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika "budowlanego".Rozprawka jana Kochanowskiego w pierwszym akapicie t. Rozprawka Miłość-uczucie twórcze czy niszczące.. Miłość Jana i Cecylii pokazała jak wielkie potrafi być uczucie dwojga ludzi; ich miłość była dla nich szczęściem i oparciem w najtrudniejszych chwilach.Teza: Miłość - znaczenie, w odczuwaniu szczęścia lub cierpienia.. Miłość - złudne szczęści, ulotna chwila, źródło cierpień - postaram się ukazać moje przemyślenia na ten temat przytaczając odpowiednie argumenty..

To, co jeszcze nie tak dawno było źródłem jego szczęścia, staje się źródłem cierpienia.

Podczas analizy Przybiera różne oblicza i jako taka towarzyszyć nam może na każdym etapie życie.. Jej treścią są dzieje miłości młodego chłopca, Wertera.Jeśli cierpimy, gdyż mylimy miłość z naiwnością i pozwalamy się krzywdzić, to wtedy naszym zadaniem jest uwolnienie się z naiwności, a wtedy ustanie źródło naszego cierpienia.. Autor stawia tezę, że być człowiekiem to żyć pełnią życia.. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji.. Uczuciem potrafiącym dać radość i szczęście, ale też potrafiącym .Miłość - uczucie niszczące, czy budujące.Istnieje wiele odmian miłości: może to być uczucie Boga do człowieka, rodziców do dzieci oraz mężczyzny do kobiety.. Zakończenie (podsumowanie argumentów, potwierdzenie tezy, własne zdanie)Miłość źródłem szczęścia czy cierpienia?. Zarazem może być wieIką pozytywną siłą oraz równie mocnym eIementem zniszczenia, raz zapewnia szczęście, innym razem prowadzi do cierpienia.Motyw cierpienia - przykładowe tematy wypracowań Temat cierpienia można potraktować wieloaspektowo.. Popularny w literaturze jest także motyw miłości do ojczyzny czy chociażby do przyrody.. Andrzej Morsztyn twierdzi nawet że miłość nieszczęśliwa i nieodwzajemniona, gorsza jest od śmierci fizycznej człowieka.Miłość, szczególnie ta nieszczęśliwa bywa bowiem niekiedy źródłem wielu, wielu ogromnych cierpień..

... Wielu bohaterów kocha pomimo tego, że nie zawsze miłość daje im szczęście.

Epoka romantyzmu wniosła do literatury miłość romantyczną i to właśnie o niej pisał J.W.Goethe w swoim utworze pt. "Cierpienia młodego Wertera".. Na nasze szczęście składa się mnóstwo rzeczy - przyjaciele, rodzina, miłość, a także my sami.Rozprawka maturalna - łatwa sprawa .. (2016) Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia?. Pierwszym argumentem jest uczucie, którym Jacek Soplica darzył Ewę Horeszkówę w epopei pt. "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.Miłość, szczególnie ta nieszczęśliwa bywa bowiem niekiedy źródłem wielu, wielu ogromnych cierpień.. Jeśli cierpimy, bo błądzimy i grzeszymy, to warto się nawrócić i zacząć kochać, a wtedy cierpienie zniknie i powróci radość.Motyw miłości znalazł liczne realizacje w literaturze, w której miłość, ze względu na mnogość znaczeń, jest jednym z najbardziej popularnych tematów.. Potwierdza to, że zdecydowanie nie warto kochać.. Podczas pobytu we Włoszech, ma romans z Wiolettą, jednak próżność kobiety uświadamia mu, iż nie warto kochać, bowiem na świecie nie istnieją bezinteresowne uczucia.. (Leopold Staff) Twoje rozważania o istocie cierpienia w różnych tekstach kultury.Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia?.

Takiego cierpienia doświadczał pustelnik z "Dziadów cz. IV" autorstwa Adama Mickiewicza.

Andrzej Morsztyn twierdzi nawet że miłość nieszczęśliwa i nieodwzajemniona, gorsza jest od śmierci fizycznej człowieka.Losy Stanisława Wokulskiego pokazują, że miłość to źródło rozterek, trosk i cierpień, które mogą doprowadzić do próby samobójczej lub nawet samobójstwa.. Miłość pociąga nas swoim urokiem, lecz równocześnie wywołuje w nas lęk i odpycha nas od siebie.W późniejszych latach życia spotyka się z rozczarowaniem.. Autor / Pablo555 Dodano / 27.05.2011 Pytanie o miłość należy do najstarszych, jakie zadaje sobie człowiek .Paweł Więckowski twierdzi, że miłość jest potrzebna człowiekowi do rozwoju cywilizacji.. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo: • Motyw cierpienia w literaturze różnych epok.miłości, jak i cierpienia.. Wzmacnia pewność siebie.. Rozsądek w miłości jest wręcz szkodliwy, bo tłumi uczucie, niszczy spontaniczność.. Podobne spojrzenie znajdziemy w tekstach literackich powstałych w różnych epokach i krajach: poczynając od Kochanowskiego, poprzez Szekspira, Sienkiewicza aż do twórców współczesnych.. Są oni dowodem na to, że warto kochać mimo wszystko.Załamanie najważniejszej wartości w życiu Wertera - miłości - sprawia, że otaczający go świat zaczyna odbierać jako "katującego go ducha".. Czasem przynosi cierpienie.. Występuje jako uczucie łączące rodziców z dziećmi lub jako więź między rodzeństwem.. Potęgujący się ból towarzyszy nieodłącznie każdej myśli o Lotcie.Gdyby w miłości rozważać racjonalnie każdy gest, zatraciłaby ona swą moc.. Większość z nas odpowiedziała by przecząco, ja również uważam, że nie warto kochać, jeśli miłość jest źródłem bólu oraz postaram się to udowodnić w mojej pracy pisemnej popierając swoją tezę przykładami z literatury romantycznej.Miłość jako bezinteresowna służba dIa innych, jest przeciwieństwem egoizmu i najpiękniejszym z Iudzkich uczuć, stanowiącym jeden z głównych wątków nauczania Chrystusa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt