Lektury obowiązkowe matura 2023

Pobierz

Arkusze.. Na podstawę obowiązuje ta sama lista co rok w.Matura 2021- lektury obowiązkowe Matura 2021 - lektury z gwiazdką To ciekawi każdego z was, dlatego listę obowiązkowych lektur na maturze w 2021 roku, znajdziecie w tym artykule.Do egzaminu, tak jak w ubiegłych latach, obowiązuje ściśle określona lista lektur.. Na liście lektur obowiązkowych na maturze w 2020 roku znalazły się następujące pozycje: Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t.Teraz matura 2021 - Portal dla maturzystów - .. dodaj / zmień przedmiot.Lektury obowiązkowe na maturze zaliczają się do podstawy programowej w danym roku szkolnym.. Od 2023 r. egzamin ustny z języka polskiego będzie polegał na losowaniu zestawu składającego się z dwóch, a nie jak dotychczas jednego zadania.Na zdecydowanie dłuższej liście obowiązkowych lektur maturalnych znalazła się m.in. znakomita powieść Józefa Mackiewicza 'Droga donikąd', a na poziomie rozszerzonym nawet komedia Arystofanesa 'Chmury'.. Ale uwaga, bo już od roku 2023 wchodzi w życie .Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023.. Jest już projekt rozporządzenia określającego zasady przeprowadzania nowej matury - tej, którą będą zdawać uczniowie, którzy uczą się w szkole po reformie edukacji.. Wyniki, sprawozdania.. Matura w 2023 roku zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z 2018..

Lektury obowiązkowe - matura 2023.

Język angielski - poziom podstawowy.. Realizacja wymagań podstawy programowej "ma służyć osiągnięciu .Matura 2023 - zmiany .. Zadania na maturze pisemnej będą przebiegać w trzech etapach, z których nowością co najmniej od czasu nowej matury z 2005 roku są polecenia dotyczące stricte wiedzy historycznoliterackiej.Od 2023 roku o zdaniu egzaminu maturalnego, oprócz zaliczenia przedmiotów podstawowych, będzie decydowało uzyskanie minimum 30 procent z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.. Jan Kochanowski Treny; Juliusz Słowacki Kordian; Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk; Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka; Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy; 2.. Sprawdź, wykaz .Matura 2020 rozpoczyna się 8 czerwca.. W roku 2022 zmieni się niewiele.. Bogurodzica; 2.. Podstawa programowa.. Znajomość wybranego tekstu pomoże nam napisać wysoko punktowane wypracowanie..

Moja matura - aktualności.

To znaczy, że uczeń zda maturę z wynikiem niższym niż 30% punktów.. Matura 2021 - sprawdź, które tytuły musisz znać [Lista podstawowa i rozszerzona]Ustna matura z j. polskiego.. Przygotowaliśmy listę lektur obowiązkowych na maturę 2020.Matura 2022 - ostatnia matura w łatwiejszej formule.. Literatura powszechna.. Do tej .- Matura w 2023 r. zostanie przeprowadzona bez progu zaliczeniowego na obowiązkowym egzaminie z przedmiotu dodatkowego - poinformował szef MEiN.. Wszyscy, niezależnie od tego, w którym roku ukończyli szkołę średnią, będą zdawać maturę w tej samej formule.. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy; 3.Do września 2021 roku konieczne jest opublikowanie informatorów do matury 2023, czyli pierwszej, którą zdawać będą absolwenci wydłużonej do lat ośmiu podstawówki.Na poziomie szkoły ponadpodstawowej (liceum/technikum), lektury z gwiazdką (obowiązkowe, podstawowe) to: Bogurodzica, Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w szkole podstawowej), psalmy, Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Bolesław Prus, Lalka, Stanisław Wyspiański, Wesele, Bruno Schulz, wybrane opowiadanie,w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego - jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,W 2023 roku w przypadku matury rozszerzonej z przedmiotu dodatkowego nie będzie obowiązku zdania..

Materiały maturalne "Matura od A do Z".

Materiały dodatkowe.Wśród tych lektur, obowiązkowo muszą znaleźć się teksty oznaczone gwiazdką.. Można go pobrać TUTAJ.. Na podstawowej maturze z polskiego oraz na egzaminie ustnym z polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość tych lektur obowiązkowych: 1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;g) znajomość lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej oraz: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego,Egzamin maturalny w Formule 2023 - CKE.. To znaczy, że uczeń zda maturę z wynikiem niższym niż 30% punktów.Na poziomie rozszerzonym obowiązują te same lektury, co na poziomie podstawowym, a ponadto: 1.. Tutaj nic się nie zmieniło.. Dla tych z was, którzy chcieliby poznać najważniejsze zmiany .Matura 2023 - zmiany.. Harmonogram, komunikaty i informacje.. Bezpłatny poradnik na rok szkolny 2021/22 jest już gotowy.. Język polski - poziom podstawowy.. Arkusze egzaminacyjne będą w formie przedstawionej w Informatorach.Więcej czasu na niektórych zadaniach maturalnych.. Jak już zapewne wiecie, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, jak będą wyglądać egzaminy maturalne od roku 2023, czyli dla pierwszego rocznika licealistów uczącego się według nowej podstawy programowej..

Dante Boska Komedia - fragmenty PiekłaLektury obowiązkowe.

Obowiązek zdania będzie dopiero od 2025 r.Wykaz lektur dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum jest określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn.. Matematyka - poziom podstawowy.. Będzie na niej obowiązek przystąpienia do egzaminu rozszerzonego, ale bez konieczności jego zdania na 30%.. Literatura polska.. Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 - to najważniejsze rozwiązania ogłoszone dziś, 21 kwietnia przez Ministra .. Te lektury z gwiazdką musisz znać na maturę z polskiego wypracowanie (min..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt