Różne ujęcia motywu cierpienia w tekstach kultury

Pobierz

Omów zagadnienia na wybranych przykładach.. "Błędni rycerze", czyli literackie portrety idealistów i marzycieli.. Przedstaw na wybranych przykładach 5.. Tragedia ta doprowadziła do kryzysu światopoglądowego poety - Kochanowski zwątpił we wszystkie wartości, w które wierzył do tej pory.. 39.różne ujęcia motywu.. Przedstaw motyw cierpienia w literaturze i sztukach plastycznych.. Cierpienie stanowi nieodłączny element ludzkiego życia.. Tatry w polskiej literaturze - omów różne sposoby prezentacji i funkcje tego tematu,18.Porównaj różne ujęcia motywu uczty w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów.. Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji dziecka w tekstach kultury.Innym sposobem ujęcia motywu miłości jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury.. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji w wybranych tekstach kultury.. Wskaż różne sposoby ujęcia tego motywu.. Wizerunek kobiety fatalnej w kulturze polskiej.. Tak jak miłość, radość, szczęście, tak i cierpienie jest jednym z wielu doznań ludzkich.. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych dzieł Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kieślowskiego.10.. JĘZYK13.. Porównaj różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce.. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu czterech pór roku w wybranych tekstach kultury..

Omów różne ujęcia motywu szatana w wybranych tekstach kultury.

Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce polskiej.. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.19.. Cierpimy fizycznie, kiedy nas coś boli i psychicznie, kiedy jest nam źle.Przykładem ukazywania motywu cierpienia są Treny Jana Kochanowskiego.. Bohater negatywny i jego funkcje w literaturze.. Motywy maryjne w literaturze i sztuce.. Przedstaw - na wybranych przykładach- wpływ góralszczyzny na literaturę.. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki: • Motyw miłości w literaturze i sztuce.Zaprezentuj różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.. Omów na podstawie wybranych utworów.. Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce polskiej.. 20.Przedstaw różne ujęcia motywu katedry gotyckiej w wybranych tekstach kultury.. Omów to zagadnienie w oparciu o dowolne utwory.. Analizując wybrane utwory, porównaj sposoby ukazywania oraz funkcję motywu cierpienia 2.. Odwołując się do wybranych utworów, porównaj różne ujęcia i funkcje motywu wesela w literaturze.. Motyw cierpienia Matki Boskiej w literaturze i sztukach plastycznych.. Temat miłości pojawiał się w literaturze już od starożytności.Porównaj różne ujęcia na wybranych przykładach..

21.na wybranych tekstach kultury.

Zanalizuj temat, odwołując się do dowolnych tekstów literackich XIX i XX wieku.92.. Bohater literacki a epoka historyczna - od romantyzmu po Młodą Polskę.. Cierpimy, ponieważ ma.W dalszej części wiersza poeta wysuwa pasmo wielowymiarowych refleksji, jedną z nich jest obojętność i znieczulenie ludzi wynikająca z ich egoizmu oraz współodpowiedzialność świadków za popełniane zbrodnie; Ponadto ludzkość charakteryzuje łatwość zapominania, a w efekcie zatracanie wrażliwości i współczucia wobec cierpienia przez co historia ciągle się powtarza, nie potrafimy uczyć się na błędach; W wierszu zostaje także poruszony problem samotności ginących w .spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury.. Literatura podmiotu: • Borowski Tadeusz, Opowiadania, Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Sara, Warszawa 2004, ISBN: 83-7297-024-6 • Goethe Johan Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera, Greg, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7327 .32.. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki: • "Bo życie kruche jest.".. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych tekstach.. Twórcy często sięgali po ten motyw, który może mieć różne ujęcia, gdyż można cierpieć fizycznie i duchowo, psychicznie z powodu bólu zadanego przez drugiego człowieka, ze straty kogoś bliskiego, kochanego i niespełnionej miłości.Temat: Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce..

Omów sposoby ujęcia motywu cierpienia w literaturze powojennej.

Przedstaw motyw powstań narodowych w utworach Stefana Żeromskiego i obrazach Artura Grottgera.. Porównaj sposób jego ujęcia w wybranych dziełach.. Omów temat na przykładach.. Omów na wybranych przykładach.. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.. Ten, któremu brakuje miłości, jest samotny i cierpiący.. Człowiek w teatrze świata w literaturze różnych epok.. Jaką funkcję pełnią motywy biblijne w literaturze polskiej?. Motyw cierpienia w literaturze i malarstwie.. Podobne czy różne punkty widzenia?. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania motywu cierpienia w kulturze, odwołując się do wybranych przykładów.. Motyw utopii w literaturze.. Bohaterowie zwierzęcy i ich funkcje w wybranych utworach.. Czarnymi myślami.. Przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok.. Omów ich kreacje w oparciu o wybrane teksty literackie.37.. Omów temat, analizując wybrane dzieła.. Dokonaj analizy wybranych przykładów.. Od teatru greckiego do nowatorskich rozwiązań teatru współczesnego - wybrane etapy ewolucji sztuki teatralnej.Różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.. Motyw niezawinionego cierpienia w literaturze.. 16.Hiob naszych czasów.. Przywołaj i omów przykłady.. Motyw podróży w literaturze i sztuce..

Motyw cierpienia w literaturze i sztuce.

Czasem jest bardziej spektakularne-, kiedy cierpiący krzyczy, złorzeczy Bogu, życiu, innym ludziom, chcąc w ten sposób pozbyć się złych emocji.. Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.Cierpienie Kochanowskiego przyjmuje w cyklu różne fazy: najpierw poeta płacze, lamentuje, potem zaczyna zadawać pytania o sens nie tylko śmierci, ale i cierpienia właśnie, następnie zaczyna szukać ukojenia, by ostatecznie zdać się na pozytywne działanie upływającego czasu, który jako jedyny może złagodzić tęsknotę po córce.Cierpienie towarzyszy ludzkiemu życiu i nie łatwo jest je zaakceptować.. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego.. Choroba ciała i duszy w literaturze wybranych epok.. Omów na wybranych przykładach.. Oblicze władcy.. Dekalog człowieka czasów zagrożenia.. Etos rycerski a system wartości Geralta z Rivii.. Szaleństwo i szaleńcy.. Cierpienie objawia się płaczem, chęcią schowania się przed światem, tzw. Biblia kluczem do odczytywania dzieł sztuki.. W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy taneczne występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce.. Bohater tragiczny w literaturze.Gorzej, jeśli jest to miłość jednostronna - wtedy potrafi przynieść wielkie cierpienie.. 60) Idea emancypacja kobiet a kreacja bohaterek utworów literackich.. Funkcje etosu rycerskiego w utworach literackich różnych epok.22.. Omów funkcjonowanie tego motywu w tekstach literackich różnych epok.. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.. Scharakteryzuj funkcje motywu cierpienia w Piśmie Świętym.. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.. Odwołaj się do wybranych przykładów.. Zabił się - młody.. Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.. Przedstaw i porównaj, przywołując wybrane utwory z literatury minionych epok i współczesnej prozy A. Sapkowskiego.. Jednak prawdziwa miłość może nadać sens życiu ludzkiemu i pozwala człowiekowi prawidłowo się rozwinąć.. Motyw deesis w literaturze i malarstwie.. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.. Przedstaw obraz Zagłady widziany oczyma dzieci żydowskich w wybranych utworach literackich i filmach.. Totalitaryzm w literaturze, filmie/malarstwie.. Portret matki w literaturze i sztuce.. 59) Obraz kamienicy w literaturze.. Omów funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich.. Omów różne sposoby jego ujęcia, analizując wybrane dzieła.1.. Artysta wobec społeczeństwa 4.. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury.. Na podstawie wybranych przykładów omów różne sposoby funkcjonowania motywów mitologicznych w kulturze.40.. Omów zagadnienie na celowo wybranych przykładach.. 18.58) Zaprezentuj i porównaj różne ujęcia motywu wsi w wybranych tekstach literatury polskiej.. Arkadia czy smutna rzeczywistość Zaprezentuj różne oblicza wsi w wybranych utworach literackich 3.. Trzeba sobie zadać na początku pytanie czym jest dla nas cierpienie?. Fenomen Zakopanego.. Ideowe i kulturowe funkcje średniowiecznych wzorców osobowych.. Zaprezentuj ten motyw, odwołując się do wybranych przykładów literatury i sztuki.. Różne ujęcia motywu Arkadii w wybranych dziełach literackich i malarskich.. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.. Omów na przykładach wybranych utworów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt