Cześnik i rejent karta pracy

Pobierz

szlachcic, wdowiec, ojciec Wacława, właściciel drugiej połowy zamku.. i jego znaczenie.. Cele: - uczeń potrafi analizować dzieło filmowe, oceniać grę aktorską i wykorzystać analizę sposobu kreacji aktorskiej do charakterystyki postaci - uczeń charakteryzuje i przedstawia postacie literackieKARTA PRACY ZAPISKI Z LEKTURY Aleksander Fredro ZEMSTA AKT I 1.. Już sam przydomek nasuwa nam mnóstwo synonimów.. Raptusiewicz (od słowa .. Natomiast Rejent Milczek to osoba skryta i małomówna, prawdziwe przeciwieństwo wybuchowego, narwanego, impulsywnego Cześnika.. 1 Prezentacja bohatera Jego ulubione powiedzonko "Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba".. Papkin zachowuje się wobec Cześnika bardzo pokornie, nie ma odwagi wprost odmówić wykonania polecenia.. Imię .. W Rzeczypospolitej Szlacheckiej był niższym urzędem ziemskim (w hierarchii urzędów (1768) w Koronie przed łowczym i za podstolim, na Litwie przed horodniczym i za podczaszym).Elementy charkterystyki Rejent Milczek Cześnik Raptusiewicz.. Wyróżniamy zawód inspicjenta, choreografa i suflera.. Sposób mówienia i zachowanie 5.. Ocena postaciPrzykład: Cześnik i Klara - są spokrewnieni (Klara jest bratanicą Cześnika).. Strona 6 z 21 Zadanie 5.. Obejrzyj zamieszczone poniżej ilustracje.. ……………………………….…… imię i nazwisko ucznia ……….……….. data klasa Przyczyny konfliktu w Zemście Aleksandra Fredry Cechy charakteru głównych postaci komedii Wspólne posiadanie jednego domostwa Miłość Wacława i Klary Cześnik Stanowisko RejentaCharakterystyka Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka..

Karta pracy: Cześnik i Rejent - ogień i woda.

Uzupełnij diagram.. Cześnik poprzez swój dynamizm wprowadza ruch w akcji komedii.. Natomiast Rejent jest wdowcem i ojcem Wacława.. Sprawia, że czytelniksię nie nudzi.. Opis zewnętrzny 3. charakterystyka wewnętrzna 4. b) Cześnik i Rejent są sąsiadami, mieszkają w dwóch połowach tego samego zamku.. Natomiast Rejent jest człowiekiem skrytym, potajemnie knującym intrygi, a jednocześnie posiadającym umiejętność słuchania innych.. Jest stryjem, a jednocześnie opiekunem Klary i wraz z nią mieszka w jednej połowie zamku.. Szybka powtórka przed egzaminem.. Obyczaje i tradycje.. A niejednokrotnie zachowanie Cześnika wzbudza uśmiech na twarzy czytającego.Aby usprawnić tę część zajęć, po kilku minutach pracy odsłaniamy znajdujące się na tablicy zawody wypisane wcześniej przez nauczyciela.. Cześnik zastanawia się, której z dwóch znanych mu kobiet ma się oświadczyć.. Przywiązani do domu, honorowi.. Przedstawienie postaci 2. jeŚli ktoŚ chce, moŻe zrobiĆ swojĄ, ale musi zachowaĆ wszystkie elementy z karty podstawowej.. Skorzystajcie z tekstu dramatu.. Odzwierciedlają to następujące wypowiedzi głównych bohaterów:-"Cześnik burda - ja spokojny"- taki osąd o swoim sąsiedzie i samym sobie wypowiada Rejent.Cześnik i Rejent mają swoje ulubione powiedzonka i często wplatają je w tok wypowiedzi..

Ocen bohatera 3.wysŁuchajcie nagrania, a nastĘpnie uzupeŁnijcie kartĘ pracy.

Prędko!. Utwór podzielony jest na 4 akty i sceny: Akt I: 8 scen.. Rejent jest też złym ojcem.Maciej Raptusiewicz to stary kawaler, opiekun swojej bratanicy Klary i jej majątku.. Wygląd zewnętrzny.. WskażRaz jest surowy, mściwy, uparty, gwałtowny, innym razem potrafi podać rękę do zgody jako pierwszy i być zabawnym.. Wykonajcie poniższe zadania.. Stosunek do innych ludzi( i odwrotnie) 5.. Słowo "raptus" oznacza człowieka gwałtownego i porywczego.. dużo mówi, jest gwałtowny w ruchach, gotów jest walczyć, z trudem .Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek Cześnik Raptusiewicz Rejent Milczek 1.. Jest bez wyzszego wykształcenia.. Tym, co różni .. od .. jest.. Cześnik Raptusiewicz jest jednym z bohaterów komedii Aleksandra Fredry pt. "Zemsta".. Cechy umysłu (intelekt) 4. zdenerwowany, swoje plany przeprowadza po cichu.. Miejsce akcji: Wieś położona na mazowieckiej prowincji - wydarzenia rozgrywają się w starym zamczysku, którego współwłaścicielami są Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek.. VISION/East NewsCześnik Maciej Raptusiewicz Rejent Milczek.. Przedstaw 2 grupy postaci z ,,Zemsty".. W czasie pracy nad ćwiczeniem gimnazjaliści powinni korzystać z różnych słowników, w tym z Internetowych, oraz z programów teatralnych.Od XIV w. urząd ten stał się honorowym (cześnik koronny, cześnik wielki litewski oraz cześnik ziemski) a więc nie pociągającym za sobą żadnych obowiązków..

Był kiedyś urzędnikiem sądowym, dzięki swojej pracy zdobył majątek.Cześnik Raptusiewicz.

raptus .. czeka, aż Cześnik będzie bardzo.. Na których ilustracjach zostały przedstawione sceny z Zemsty Aleksandra Fredry?. Jest .Czas akcji: na przełomie XVIII i XIX wieku.. Niechaj strącę tę makówkę!. Milczek, bo jest skryty.. Wygląd zewnętrzny 3.. I taki jest właśnie Cześnik.. grubas, wąsaty, ubrany po szlachecku: kontusz, żupan, pas , szablaKARTA PRACY: Uzupełnijcie tabelkę, są to fragmenty tekstu pobocznego pochodzące z różnych scen utworu: PRZYDATNE SŁOWNICTWO: rekwizytor, dekorator, scenograf, choreograf, perukarz, kostiumolog, pracownik akustyczny, oświetleniowiec/operator światła, aktor, reżyser,Szlachcice Milczek i Raptusiewicz są spadkobiercami rycerzy.. Każda karta pracy została przygotowana w dwóch wersjach (w wersji drugiej zostały wskazane czasowniki, które można wykorzystać przy tworzeniu imiesłowów).CzeSnik jest osoba gwaltowm..

Cześnik z Rejentem wzajemnie obrzucają się obelgami - wątek główny, nienawiść Cześnika ­i Rejenta.Karta pracy nr 2 Przyczyny konfliktu w Zemście 1.

Rejent chce pokonać Cześnika oszukaństwem i krzywoprzysięstwem swoich sług, a Czesnik Rejenta pałaszem i strzelbą.. Ludzie zwracaja się do niego Cześnik za wzglądu na urząd, który wykonywał dawniej.. Perełka, Klara, Dyndalski, mularze (murarze), Wacław, Rejent Milczek, Podstolina, hajduki, Perełka, Papkin, Śmigalski, Cześnik RaptusiewiczW kręgu przeciwności - bohaterowie "Zemsty": Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek Konspekt do lekcji w klasie I gimnazjum (2godz.). Kazdy z nich kieruje sie logika Slepej zawzietošcl_ Cecha wspólna Obu sasiadów jest upór_KARTA PRACY DO LEKTURY "ZEMSTA" ALEKSANDRA FREDRY, KL.7 1.. Budowa utworu.. i małomówny.. I chyba ma rację.. Dzień 3.. Akt III: 7 scen.Cześnik jest bardzo gwałtowny i porywczy.. natomiast Rejent to typowy flegmatyk.. Jego ulubione powiedzonko "Mocium Panie".. Skłonni do walki (każdy na swój sposób - Cześnik otwartej, Rejent podstępnej).. Wyjaśnij, dlaczego Podstolina została umieszczona .Uczniowie otrzymują karty pracy (załącznik nr 4-5, 6-7, 8-9, 10-11) i opisują ilustracje dotyczące lektur w taki sposób, by użyć jak najwięcej imiesłowów przymiotnikowych.. ARGUMENTY KLARA PODSTOLINA za przeciw 2.. Napisz w 3 zdaniach, kiedy Cześnik wypowiada te słowa?. Cześnik mówi o nim: Słodki, cichy, z kornym licem, Ale z diabłem, z diabłem w duszy!. Jakimi osiągnięciami chwali się Papkin po przybyciu do zamku Cześnika?. Obaj bohaterowie (choć różni z usposobienia) hołdują tradycji, np. starej, polskiej, szlacheckiej gościnności.Wszystkie te zadania są w kartach pracy dla gimnazjum; 2.Uzupełnij notatkę treściami z lektury.. Rejent dziala w sposób wyrachowany i przemyšlany, z kolei Czešnik najczešciej postepuje impuls"vnie_ Žaden z nich nie bierze pod uwage, že móglby sie pogodziá z s¥iadem.. Cześnik to stary kawaler ale nadal nie stroni od okazywania uczuć do kobiet.. "Rozwścieczony Cześnik wysyła swoich służących, aby przepędzili murarzy wynajętych przez Rejenta.. Raptusiewicz i Milczek zamieszkują jeden zamek.Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek są to dwaj antagoniści z komedii Aleksandra Fredry Pt "Zemsta" .. Cześnik jest przedstawicielem kultury sarmackiej - ubrany w żupan, szabla przy pasie, "sumiaste" wąsy.a) Cześnik rozkazuje Papkinowi, zastrasza go, nie liczy się z jego zdaniem, zmusza do podejmowania działań, na które Papkin nie ma ochoty.. Rejent; Cześnik; Nazwisko.. Prace nad murem zostają przerwane.. Cechy wspólne 7.. Cześnik .. , natomiast Rejent .. .Karta pracy dla klasy 7. ,,Zemsta" Aleksandra Fredry Możecie kartę wydrukować i wkleić do zeszytu lub pisać odpowiedzi w zeszycie numerując zadania (napisać również tytuł karty .. Przedstawienie postaci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt