Świat pogański i świat chrześcijański w quo vadis test podsumowujący – wersja a

Pobierz

W cieniu wspaniałych pałaców stopniowo zaczyna rozrastać się świat pierwszych chrześcijan , kryjących się w zaułkach Zatybrza i podążających nocami na zgromadzenia w domach modlitw.W powieści Henryka Sienkiewicza pt.: "Quo Vadis" zostały przedstawione na zasadzie kontrastu dwa światy: starożytny - pogański i nowy chrześcijański.. Akcja "Quo vadis" rozgrywa się w czasach panowania cesarza Nerona (63-68r.). odpowiedź: "Quo vadis" przedstawia dwie kultury, dwa światy.. W poleceniach 1., 2., 6. i 8. podane są cztery odpowiedzi: A, , , D.. Świat pogański: wiara w wielu bogów, uczty, zabawy, orgie w pałacu Nerona, przepych i bogactwo zarówno w urządzaniu domów i pałaców, jak i w ubiorze, wykwintne jedzenie, niewolnictwo, nieliczenie się z innymi, nieludzkie traktowanie niewolników, urządzanie rozrywek kosztem zdrowia i życia niewolników (gladiatorów), dbałość jedynie o sfery fizyczne, nie o .VI.. W poleceniach 2., 3., 4. i 7. podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.. Jakie wnioskiHenryk Sienkiewicz ukazał w Quo vadis dwa światy: odchodzący w przeszłość pogański i następujący po nim - chrześcijański.. Po tej lekcji powinniście: dostrzegać kontrast między dwoma światami: chrześcijańskim i pogańskim, potrafić wyjaśnić tytuł utworu.. Kim była Eunice i jak zmarła?. Czas pracy: 45 minut.. W poleceniach 1., 2., 6. i 8. podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Sienkiewicz w swoje powieści rozdziela kalokagatię (termin filozoficzny oznaczający idealne połączenie piękna fizycznego i doskonałości moralnej): dobro reprezentują chrześcijanie, a piękno poganie, ale nie chodzi wyłącznie o piękno zmysłowe, o czym świadczy sylwetka Petroniusza./notatka z lekcji/ 1..

Zadanie 2.T: Świat pogan i świat chrześcijan w powieści "Quo vadis."

Z jednej strony- chrześcijanie, kochający bliźnich i ufającyChrystusowi, z drugiej rzymianie- rozpustny, upojny, kolorowy, bogaty świat pogan.Quo Vadis - Opracowanie: Świag pogański i chrześcijański - YouTube.. Wyróżnij bohaterów historycznych występujących w powieści"Quo vadis": A) Jagiełło, Jadwiga, Zawisza Czarny B) Marek Winicjusz, Ligia, Ursus C) Neron,Petroniusz,Seneka D) Neron,Chilon,Eunice 9.. Lekcję rozpoczniemy od zaprezentowanie kilku prac domowych i ocenienia ich (nauczyciel powinien wybrać prace, które charakteryzują różne postacie z powieści, reprezentujące zarówno świat chrześcijan, jak i pogan).. W "Quo vadis" Sienkiewicz podjął temat budzący już wcześniej duże zainteresowanie twórców: prześladowania pierwszych chrześcijan za czasów cesarza rzymskiego Nerona.. Przeczytaj uważnie zadania.. Zadanie 1.. Kiedy Henryk Sienkiewicz pisze Quo vadis zaczyna się już nowa epoka - Młoda Polska, Sienkiewicz do końca życia pozostaje pozytywistą.. Wytłumacz znaczenie metafory a potem kraju runęło niebo; Metodą chemiczna utrwalania surowca należy stosować do produkcji Maksymalna liczba punktów: 20..

Świat chrześcijański.

Ustal, w jaki sposób zostali przedstawieni poszczególni bohaterowie.. Zadanie 1 Na podstawie przeczytanej lektury przyporządkujcie podane określenia w odpowiednieAkcja "Quo vadis" rozgrywa się w latach 63 - 66.. Z jednej strony- chrześcijanie, kochający bliźnich i ufającyChrystusowi, z drugiej rzymianie- rozpustny, upojny, kolorowy, bogaty świat pogan.Obraz świata pogańskiego i chrześcijańskiego w Quo vadis.. Świat pogański i świat chrześcijański w Quo vadis Test podsumowujący - wersja A Czas pracy: 45 minut Maksymalna liczba punktów: 20 Przeczytaj uważnie zadania.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. Można powiedzieć, że w powieści tej dominują dwa wątki - wątek historyczny oraz wątek miłosny.. Przeczytaj uważnie zadania.. Test podsumowujący - wersja A. w Rzymie.Porównaj organizację armii polskiej w obu połowach xvii w; Świat pogański i świat chrześcijański w quo vadis test podsumowujący wersja a; Rzeczpospolita obojga narodów tomaszewska; Ostatnio odwiedzone.. W poleceniach 1., 2., 6. i 8. podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.. "Quo vadis" (lektura obowiązkowa) - test podsumowujący (wersja A), plik: -quo-vadis-lektura-obowiazkowa-test-podsumowujacy-wersja-a.doc (application/msword) NOWE Słowa na start!Temat: Systemy wartości przedstawione w "Quo vadis"- świat pogański i chrześcijański..

Test podsumowujący -.

Pisarz z pełnym przekonaniem głosi chwałę nowej wiary, dostrzegając jednak złożony charakter przemian oraz ideową niejednorodność obu przedstawionych w powieści światów.. Czują odrazę do orgii, jakie mają miejsce.Świat pogański i świat chrześcijański w Quo vadis Po przeczytaniu lektury.. wersja B. Czas pracy: 45 minut.. Maksymalna liczba punktów: 20.. Są nimi czas, miejsca wydarzeń, bohaterowie i wydarzenia wokół nich osnute.. Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.Jakie dwie kultury przedstawia "Quo vadis"?. Pogaństwo jest to wiara w wielu bogów i różne inne bóstwa.. Rozwiązania zadań 3., 4., 5., 7., 9.Podsumowując świat chrześcijański i rzymski zostałły przedstawione na zasadzie kontrastu.. Pobierz.. Wybierz tylko jedną z nich i otocz kółkiem odpowiadającą jej literę.. 1. świat skromny , ukryty - znany tylko wtajemniczonym 2. odpowiedź: Eunice była niewolnicą Petroniusza.. W poleceniach 1., 2., 6. i 8. podane są cztery .Obraz świata pogańskiego i chrześcijańskiego w Quo vadis.. Oddawanie im czci w postaci stawiania posągów, składanie darów lub budowanie kaplic.Dwa światy w Quo vadis Henryka Sienkiewicza 1.. Wspaniałe obrzędy , które ukazywały , że miłość do Boga nie jest udawaniem (jak to było w przypadku pogan, wyrażały one tęsknotę z nim jak za własnym ojcem ..

Uzupełnij ramki informacjami na temat bohaterów Quo vadis.

Wybierz tylko jedną z nich i otocz kółkiem odpowiadającą jej literę.Świat pogański i świat chrześcijański .. To przejawia się w jego zamiłowaniu do gatunku - powieści historycznej i drobiazgowego odtwarzania realiów epoki oraz korzystaniu ze zdobyczy nauki przy pisaniu dzieła fabularnego.Porównaj organizację armii polskiej w obu połowach xvii w Świat pogański i świat chrześcijański w quo vadis test podsumowujący wersja a Ostatnio odwiedzoneKonstrukcja świata przedstawionego w "Quo vadis" Świat przedstawiony każdej powieści składa się z kilku elementów.. Wszyscy ludzie byli wolni , mieli takie same prawa , nikt nie był wywyższany 4.8.. Fascynacja pisarza postaciami i kulturą starożytnego, "pogańskiego" świata sprawiła, że w dziele wyraziściej zarysowuje się .Sienkiewiczowi wielokrotnie zarzucano, że w "Quo vadis" zanadto skupił się na przedstawieniu świata pogańskiego, przy którym świat pierwszych chrześcijan wypadł bezbarwnie i nieciekawie.. Wybierz tylko jedną z nich i otocz kółkiem odpowiadającą jej literę.Świat pogański i świat chrześcijański w "Quo vadis".. Odszukaj w powieści "Quo vadis" postaci pierwszoplanowe: A) święty Piotr ,Paweł z Tarsu, święta KingaHenryk Sienkiewicz w swej powieści ,,Quo vadis" zawarł czasy panowania cesarza Nerona i prześladowania pierwszych chrześcijan.. Większość rzymian wyznawała politeizm, toteż ci którzy byli uczniami Chrystusa, jako mniejszość byli prześladowani.. Poganie będący na wysokich szczeblach władzy w państwie trawili czas na huczne zabawy , nie czuli się ograniczeni żadnymi nakazami .S.. ystemy wartości przedstawione w.. Jesteś w pozytywizmie.. Szczerze kochała Petroniusza i ubłagała go, żeby nie .Świat chrześcijański i pogański w powieści H. Sienkiewicza "Quo Vadis".. Wybierz tylko jedną z nich i otocz kółkiem odpowiadającą jej literę.Świat pogański i świat chrześcijański w Quo vadis Test podsumowujący - wersja A Czas pracy: 45 minut Maksymalna liczba punktów: 20 Przeczytaj uważnie zadania.. Sienkiewicz ukazuje dwa światy - pierwszy jest światem upadania pogaństwa w Rzymie, drugi świat to świat rodzącego się dopiero chrześcijaństwa.Świat pogański i świat chrześcijański.. Jednym z nim jest świat pogański (stary), drugim - świat chrześcijański (nowy).. Przeczytaj uważnie zadania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt