Sprawdzian alkany alkiny alkeny

Pobierz

Z tego powodu ta reakcja jest prawie na każdym sprawdzianie .Alkeny między atomami węgla posiadają jedno wiązanie podwójne.. Alkeny - nazewnictwo Nomenklatura (podstawa nazwy -najdłuższy łańcuch zawierający wiązanie podwójne, wiązanie to powinno mieć możliwie najniższy numer, podstawniki wymienia się alfabetycznie jak przy alkanach), np.:Wykorzystaj wakacje na maksa i już teraz przygotuj się do nowego roku szkolnego z chemii.. 1.Związki chemiczne dzielą się na: A) organiczne B) nieorganiczne a) węglowodory b) pochodne węglowodorów 2.. Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy dłuższy o grupę -CH2-.. 10) Dekan C 10 H 22.b) alkany nie reagują z żadnymi innymi związkami dopóki ich do tego nie zmusimy przykładając energię.. Tagi dla tego testu: chemia, weglowodory.. C 9 H 18 nonenTest: Chemia - alkany alkeny, alkiny Opis testu: Napisz wzór chemiczny Liczba pytań: 27 Poziom: Łatwy Rozwiązany: 504 razy Średnia ocena:ALKANY, ALKENY, ALKINY Zadanie 1.. Poziom: Średni.Alkany, alkeny i alkiny nasycone, czyli alkany nienasycone, czyli alkeny i alkiny Właściwości etynu Właściwości etenu Eten Alkany Metan jest gazem, nazywanym gazem błotnym lub kopalnianym, spala się niebieskim płomieniem Benzyna to mieszanina jednorodna węglowodorów zawierającychPlay this game to review Organic Chemistry..

Test: chemia - alkany.

Żadna odpowiedź nie jest poprawna.. Podobnie jak alkany, węglowodory nienasycone także tworzą szereg homologiczny: C 2 H 4 eten.. Zadanie 4. by misskacyk.. 3.Alkany, alkeny, alkiny.. Adrianna Białkowska 8 e wzór ogólny alkanów wzory ogólne wzór ogólny alkenów wzór ogólny alkenów wzór ogólny alkinów wzór ogólny alkinów nazwy alkanów nazwy są zakończone końcówką -an nazwy alkenów nazwy alkenów są zakończone końcówką -en nazwy alkinówMusisz wiedzieć, że: Alkany-są to węglowodory łańcuchowe nasycone, to znaczy takie, które posiadają pojedyncze wiązania między atomami węgla.. 1) Alkany- wzór a) CNH2N+2 b) CNH2N-2 c) CNH2N d) CNHN+2 2) Addycja jest to a) rozłączenie się jednej cząsteczki od drugiej b) przyłączenie się jednej cząsteczki do drugiej 3) Alkany są to a) węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym b) węglowodory nienasycone, które posiadają .Test: Alkany,alkeny,alkiny.. Trwa ładowanie danych.wzory alkanów, alkenów, alkinów Zawiera 8 pytań.. Podaj swoje imię:ALKANY.. d) reakcją charakterystyczną jest tu odbarwienie wody bromowej, bo widać gołym okiem zmianę koloru.. Alkany, alkeny, alkiny - Przetestuj swoją wiedzę - Quizy, testy online.. Zacznij nowy rok szkolny ze spokojem, bez stresu.. Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne i nazwij alkany, alkeny i alkiny o a) 5 atomach węgla w cząsteczce b) 12 atomach wodoru w cząsteczce Zadanie 5.Zestaw: "Alkany, alkeny, alkiny" Statystyki zestawu: Ocena: 7 Zagłosowało: 34 Moje statystyki: nie jesteś zalogowany Zestaw ostatnio rozwiązywany przez: ..

Alkeny vs alkany budowa płaska izomeria E,Z.

Zadanie 3. c) alkeny i alkiny ulegają reakcjom addycji z tymi samymi związkami.. ( nieorganiczne zwiąki węgla: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole, cyjanki, węgliki ).. Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym.. Wykorzystaj zdobytą wiedzę na lekcjach lub na maturze.Alkany Alkeny Alkiny Wzór ogólny CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 Budowa cząsteczki Wiązania c-c pojedyncze typu σ, Hybrydyzacja węgla sp3 , budowa przestrzenna Jedno wiązanie c -alkany -wŁaŚciwoŚci temperatura topnienia roŚnie wraz z liczbĄ atomÓw wĘgla gĘstoŚĆ roŚnie wraz z liczbĄ atomÓw wĘgla temperatura wrzenia roŚnie wraz z liczbĄ atomÓw wĘgla alkany liniowe metan, etan, propan, butan to gazy pentan-heptadekan to ciecze oktadekan i wyŻsze alkany to ciaŁa staŁe Zw. organiczne to związki chemiczne które w swoich cząsteczkach zawierają atomy węgla.. Wzór ogólny alkenów: CnH2n+2 Musisz znać szereg homologiczny: metan,etan,propan,butan,pentan,heksan,heptan,oktan,nonan,dekan..

» Strona główna » Nauka » Chemia » Alkany, alkeny, alkiny.

Co to jest szereg homologiczny?. CnH2n - to wzór ogólny którego z węglowodorów?Na koniec rozwiąż test i prześlij tylko odpowiedzi na adres: .. AZOR OG POTAsu SPALANIE pouMERYZACJA ALKANY ETAN POJEDYNCZE NIE ZACHOOZI ZACHOOZI ALKENY ETEN POJEOYNCZE 1 ZACHoOZ1 ZACHODZI ZACHOOZI ALKINY H-c=c-H ETYM c"H2 ZACHaDZ1 ZACHOOZI .. Test składa się z 8 pytań.Alkany, Alkeny, Alkiny Napisano: 26.03.2013 23:38.. Nazwa węglowodoru z końcówką an charakterystyczna jest dla: alkinów alkenów alkanów: 4.alkany, alkeny,alkiny,areny,alkohole.. Opis testu: Napisz wzory sumaryczne do podanych węglowodorów .. Hybrydyzacja typu sp 2 charakterystyczna jest dla atomów węgla tworzących: wiązanie podwójne wiązanie pojedyncze wiązanie potrójne: 2.. Co to są odmiany alotropowe węgla, wymień je i jedną scharakteryzuj.. Największą reaktywność wśród węglowodorów alifatycznych wykazują: alkeny alkiny alkany: 3.. Najprostszym alkenem jest eten (etylen), który jest bezbarwnym gazem, tworzącym z powietrzem mieszaninę wybuchową.. Narysuj ich wzory strukturalne.Alkeny - klasa 8 - Test.. Sprawdá sie - Zwiqzki wegla z wodorem b) snadnikWm my o E. organokovové hydroxidy.Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów Zawiera 10 pytań.. A) przyłączanie bromu lub chloru B) addycja cząsteczek chlorowodoru lub bromowodoruAlkany (parafiny) Akleny (olefiny) Alkiny..

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Alkeny, alkiny i alkany - Test.

1) Węglowodory nienasycone to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla a) występuje tylko wiązanie podwójne b) występuje tylko wiązanie potrójne c) mogą występować wiązania wielokrotne - podwójne i potrójne d) nie występują wiązania pojedyncze 2) Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy, np.:Test: chemia - alkany.. misskacyk.. Musisz wiedzieć, że NIE ulegają reakcją addycji i polimeryzacji.Testy \ Chemia \ Wzory Alkany, alkeny, alkiny; Test: Wzory Alkany, alkeny, alkiny wzory alkanów, alkenów, alkinów .ALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).Test: Alkany,alkeny,alkiny Test z alkanów, alkenów i alkinów.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Test: Chemia - alkany alkeny, alkiny Opis testu: Napisz wzór chemiczny Liczba pytań: 27 Poziom: Łatwy Rozwiązany: 300 razy Średnia ocena:Test wiedzy online z chemii.. Liczba pytań: 10.. Związki organiczne to: Zadanie 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt