Jaką postawę wobec niewoli ojczyzny przyjmują kordian i konrad

Pobierz

Po­eta sta­rał się prze­ko­nać Po­la­ków do dzia­ła­nia, za­miast bier­ne­go cier­pie­nia.Organicyzm możemy także uznać za postawę wobec sprawy ojczyzny.. Kordian zaś poświęca swe życie działaniu.. Kordian, w przeciwieństwie do Konrada, był człowiekiem psychicznie słabym.. Mickiewicz przelewa swoją myśl o mesjanizmie ojczyzny w postać głównego bohatera, Konrad uważa, że tak jak Chrystus zmierzał przez mękę, by odkupić ludzkość z jej grzechów, tak Polska oczyści Europę z grzechu.Kordian, tak samo jak Konrad, zmienia się w wojownika walczącego o ojczyznę.. Analiza tematuZupełnie inaczej do walki o wolność ojczyzny zabrał się Kordian.. Widać z tych porównań, że Konrad żądał władzy, a Kordian - wolności.Postawy wobec ojczyzny wybranych bohaterów literackich z epoki pozytywizmu i modernizmu.. Zazwyczaj odnosi się do konkretnego państwa, którego obywatele żyją w poczuciu narodowej tożsamości i obowiązku obrony "kraju przodków", bardzo często mówi się również o tzw.: małych ojczyznach, .To wszystko przekreśliło dążenie Kordiana, który naiwnie wierzył, że poświęcanie się za naród ocali go od ucisku i niewoli.. Właśnie on ustanawiałby prawa.. Czy przyjmują postawę biernego obserwatora wydarzeń historycznych, czy pełni heroizmu staną do walki o niepodległość ojczyzny ?. Konrad robi wrażenie człowieka bardziej dojrzałego od młodzieńczego, troszkę naiwnego Kordiana..

Jaką postawę wobec niewoli ojczyzny przyjmują Kordian i Konrad?

Reformy społeczeństwa, uzdrowienie go, praca na ojczystej ziemi są formami walki o wolność w nowych warunkach historycznych.. Słowacki zawarł w niej polemikę ideową z Adamem Mickiewiczem.Skonstruował także alternatywną wobec znanej z III części Dziadów koncepcję odzyskania niepodległości przez naród polski.. nie ulega jednak wątpliwości, ze tym co łączy te dwie postawy jest rzecz najważniejsza - patriotyzm, który spaja te dwie postawy w jedną myśl o wolności Polski.Winkelriedyzm w Kordianie.. Analogia z Chrystusem i jego męką określała u Mickiewicza uniwersalny sens ofiary polskiej, złożonej dla zbawienia innych.temat:Kordian i Konrad wobec niewoli ojczyzny.. Chce rządu dusz!. Widząc możliwość poprawy sytuacji kraju, mimo że miał wielu przeciwników, postanawia samotnie zabić cara.Kordian i Konrad wobec niewoli ojczyzny Polemika Kordiana z Konradem dotyczy głównie mesjanistycznej interpretacji przeznaczenia Polski.. Dramat Słowackiego jest opowiadaniem o dojrzewaniu głównego bohatera.. Konrad natomiast ma w sobie gorące uczucie, które jest przyczyną i źródłem jego cierpień.. Podczas gdy Konrad odznaczał się siłą charakteru, która pozwalała mu rzucać wyzwania Bogu, Kordian był tak słaby, iż jako kilkunastoletni chłopiec próbował popełnić samobójstwo.Konrad prezentuje bierną postawę patriotyczną, więcej mówi niż faktycznie robi dla ojczyzny..

Pojęcie ojczyzny może być rozumiane w dwojaki sposób.

Był ostatnim królem Troi.. Tak obszerne hasło, jakim jest motyw ojczyzny wobec wyzwań maturalnych, żąda dwóch odcinków przygotowań, które zwiemy proroctwami.Podstawowe informacje o bohaterze.. Konrada poznajemy w momencie, w którym przechodzi on przemianę.. Porównaj dwa wielkie monologi romantyczne i wskaż podobieństwa oraz różnice w postawach bohaterów.. Nie są rozumiani przez otoczenie, dlatego są skazani na samotność.. Pierwotnie nazywał się Podarkes, bo gdy Herkules zdobył Troję, Podarkes dostał się do niewoli, z której wykupiła go jego siostra, Hesione.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Słowacki propaguje poezję tyrtejską, patriotyczną, będącą skarbnicą polskości i legend o bohaterach.. Konrad prezentuje bierną postawę patriotyczną, więcej mówi niż faktycznie robi dla ojczyzny.. Kordian w czasie podróży zrozumiał, że literatura, którą żył do tej pory, ma się nijak do rzeczywistości, że to jedynie marzenia, ułuda.Oczywiście poza tym, ze postawa Konrada powinna być poddana krytyce, to jednak trzeba też zauważyć, że kierowały nim pozytywne pobudki.. Czy przyjmują postawę biernego obserwatora wydarzeń historycznych, czy pełni heroizmu staną do walki o niepodległość ojczyzny ?.

Działał on przecież z miłości do ojczyzny i poczucia wielkiego patriotyzmu.

W życie bohaterów Kordiana i Konrada wpisana jest samotność i indywidualizm.. Zgłoś nadużycie.. Wykorzystaj konteksty literacko- kulturowe.. Okazuje się jednak, że to Konrad jest silniejszy .Konrad jest typem bohatera biernego, który uważa, że Polska jako naród wybrany nie musi przyjmować aktywnej postawy - jej niewinna ofiara będzie zbawieniem świata.Konieczność dziejowa (sytuacja polityczna) zmusza Konrada, pragnącego ocalić naród, do przyjęcia niemoralnego sposobu walki.. Dlatego między innymi bohater w akcie III podczas sceny spiskowej występuje jako Podchorąży (historycznie znany jest spisek podchorążych pod wodzą Piotra Wysockiego).Powstanie państwa polskiego spowodowało, że młodzi ludzie w tym czasie byli pełni wręcz szaleńczej odwagi i gotowi byli poświęcić się w imię idei, takich jak wolność dla ojczyzny.. Słowami "Jam jest posąg człowieka na posągu świata.. Jaką zachowają się bohaterowie literaccy ?. Kolejną postacią, której postępowanie chcę rozważyć jest Konrad - jeden z bohaterów "III części Dziadów" Adama Mickiewicza.Kordian jako historia o dojrzewaniu.. Zaczyna on bluźnić przeciwko Bogu, mówi m.in: "Kłamca, kto ciebie nazwał miłością, Ty jesteś tylko mądzością".. W życie bohaterów Kordiana i Konrada wpisana jest samotność i indywidualizm.. Zadanie jest zamknięte..

"Wydaje mu się, że zabójstwo cara rozwiąże problem niewoli ojczyzny.

Są poetami, którzy wrażliwi i niespełnieni poszukują najważniejszej wartości w życiu - dochodzą do wniosku, że jest nią ojczyzna.W pewnym momencie bohater chce popełnić samobójstwo, czego jednak nie robi.. Jednak ich postawa wobec niewoli ojczyzny wyrażona w monologach znacznie się różni.Kordian i Konrad to dwaj bohaterowie romantyczni, którzy posiadają wiele cech wspólnych, ale również charakteryzuje ich odmienność.Jaką zachowają się bohaterowie literaccy ?. Konrad i Kordian to - mimo wielu podobieństw - dwa różne typy bohatera romantycznego.. Jest to dla niego ideą, dla której warto żyć albo umrzeć.. By osiągnąć swój cel, jakim jest wolność ojczyzny, będzie musiał zapłacić najwyższą cenę.Konrad i Kordian to - mimo wielu podobieństw - dwa różne typy bohatera romantycznego.. Słowacki specjalnie kreśli swą postać tak, by czytelnik zrozumiał, ze taka postawa zupełnie nie ma sensu.. Z Gustawa, nieszczęśliwego kochanka, przemienia się on w skrajnego indywidualistę, który zamierza poświęcić swoje życie ratowaniu ojczyzny.Temat : Kordian i Konrad wobec niewoli ojczyzny W epoce romantyzmu większość utworów polskich pisarzy nawiązywała do prób,odzyskania przez Polskę niepodległości.. Kordian zaś poświęca swe życie działaniu.Postawa i wybory Kordiana symbolizują postawy całego pokolenia młodych ludzi, którzy za wszelką cenę pragnęli walczyć o niepodległość.. Drugi wielkim bohaterem tego okresu jest Kordian z opowieści Juliusza Słowackiego.Piąta scena drugiego aktu, czyli monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc jest punktem kulminacyjnym całego dramatu.. Ju­liusz Sło­wac­ki, w dra­ma­cie "Kor­dian", przed­sta­wił kon­cep­cję opo­zy­cyj­ną do me­sja­ni­zmu, gło­szo­ne­go przez Adama Mickiewicza - winkelriedyzm.. Bohater bez wahania podejmuje wyzwanie, choć musi się posłużyć podstępem i kłamstwem.. Kordian jest bohaterem dynamicznym, który z młodego, trochę rozpieszczonego chłopca, staje się mężczyzną świadomym własnych celów.. Kordian rozczarowany dotychczasowym życiem wyrusza w podróż po Europie w .To jeszcze bardziej denerwuje Konrada.. Podsumowując, Kordian w przeciwieństwie do Konrada, przemyślał i dowiedział się jak ma dalej poprowadzić swoje życie, rodzi się u niego pewna idea, która pomoże mu zrozumieć sens świata i jego losu.Obu bohaterów wiele łączy, ale i dzieli.. Dojrzewanie to należy rozpatrywać w dwóch aspektach: emocjonalnym i politycznym.. Priam (Priamos) to mitologiczny bohater, syn Laomedonta i Strymo.. Nie są rozumiani przez otoczenie, dlatego są skazani na samotność.Jego postawę możemy przyrównać do winkelriedyzmu, poświęcając się dla tego co kocha najbardziej - Ojczyzny.. Taki właśnie był Kordian.. Porównaj dwa wielkie monologi romantyczne i wskaż podobieństwa oraz różnice w postawach bohaterów.. Okazuje się jednak, że to Konrad jest silniejszy psychicznie - Kordian załamuje się tuż przed .Buntuje się przeciw niewoli i jest gotów poświęcić samego siebie w imię tych wartości, nawet, jeśli będzie musiał zarzucić Bogu niesprawiedliwość.. Konrad prezentuje bierną postawę patriotyczną, więcej mówi niż faktycznie robi dla ojczyzny.. Bohater utożsamia się w końcu z narodem, mówiąc: "Ja i ojczyzna to jedno.Dlatego Kordian jest jakby ironiczną odpowiedzią na postawę Konrada.. Mimo,że każdy bohater wybierał inną metodę walki i przyjmował inną postawę, to zawsze Konrad przemienił się z kochanka w patriotę.Kordian i Konrad wobec niewoli ojczyzny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt