Ciągi zadania maturalne pdf

Pobierz

Ciąg arytmetyczny i geometryczny.Materiał zawarty na stronie stanowi podręcznik do samodzielnej nauki matematyki i jest przeznaczony głównie dla osób zdających maturę z matematyki na poziomie podstawowym.. Oblicz i a5.. Suma dziewięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa a.. Odpowiedź: \ (x=3\), \ (y=6\) Matura 2017.. Zadania s¡ pogrupowane tematycznie.. Odpowiedź.. Ciągi Zadanie 10.91.. Zadanie 5.. Suma + + + a 4 jest równa A.. 1 Oblicz sześć początkowych wyrazów ciągu (a n) określonego wzorem a) a n = 3n + 2 b) a n = (n - 2)n c) a n = n 2 - 4 d) a n =n n e) a n = n f) a n = g) a n =(-1) n 2n+3 h) a = |n - 2| i) a = (-1)n+1 Zad.. Wówczas liczba jest równa.. W Dodatku znajduje siƒ 40 propozycji zada« ilustruj¡cych typy zada«, jakie mog¡ pojawi¢5.1 Klasówka 2 Ciąg dany wzorem ogólnym.. Ciąg ( a n) określony dla n ⩾ 1 jest arytmetyczny oraz a 5 = 16 i a 6 = 14.. Jeżeli zdający poda jako cae rozwił ązanie: ciąg arytmetyczny: 2, 4, 6, 8, a cig ą geometryczny: 2, 8, 32, to otrzymuje 2 punkty.. Matura 2021; Matura 2020; Matura 2019; Matura 2018; Zadania maturalne; Egzamin 2021; Egzamin 2020; Egzamin 2019; Egzamin ósmoklasisty; Egzamin gimnazjalny; Recenzje.. (1pkt) Ciąg liczbowy określony jest wzorem an = 2n − 1 2n + 1, dla n ≥ 1.. Sprawdź, które wyrazy ciągu (an ) są równe zeru: an = 2n -8. an = 3n2-9n.. (0-4) W ciągu arytmetycznym ()a n, okre lonym dla liczb naturalnych n≥1, wyraz szósty jest liczbą dwa razy wi kszą od wyrazu piątego, a suma dziesi ciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 10 15 4 S = ..

(0-4)Ciągi - zadania maturalne.

(2 pkt) Suma początkowych wyrazów pewnego ciągu liczbowego wyraża się wzorem .. (1 pkt)] W ciągu arytmetycznym (a n), określonym dla n ≥ 1, dane są dwa wyrazy: a 1 = -11 i a 9 = 5.. Zad.3 Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2 .Zadania za 2 pkt.. Strona z zadaniem.. (R)Badanie monotoniczności ciągu.. Wypisz 5 wyrazow ciągu an = n2-7n -30 Zadanie 4. .. Punktacja poszczególnych zadań: poziom podstawowy: poziom rozszerzony: pp-1xxxx - zamknięte lub otwarte, 1 pkt.. (2 pkt) — Informator CKE Dany jest ciQg (an) okrešlony wzorem an = (—1)n Zadanie 2. a n = a 1 q n − 1. a 4 = 24 = a 1 q 3 = 3 q 3 /: 3.Zadanie 9.. )Dany jest ciąg ( )określony wzorem ( dla Oblicz i .. Zadanie 3 Zbadaj, czy ci ąg 1an =3n − jest arytmetyczny.. Rozwiązanie wideo.. Drugi wyraz tego ciągu wynosi : 5.Plik Ciągi zadania otwarte i zamknięte.pdf na koncie użytkownika migottkaa • folder Zadania maturalne - matematyka • Data dodania: 16 lis 2013Zadanie 1.. Jeśli trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy , to drugi wyraz jest równy.. Podpowiedz - porównaj do zera..

Ciągi - zadania Zad.

Trzeci wyraz tego ciągu jest równy.. Wyliczamy q ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego.. Oblicz .. Obejmuje materiał od podstawowych zagadnień takich jak działania na ułamkach, do treści maturalnych.. Gimnazjum (5) Konkursy (19) Studia (4) Szkoła podstawowa (6) Szkoła średnia (60) Linki sponsorowaneStrona z zadaniem.. Jeżeli zdający poda jako cae rozwił ązanie: ciąg arytmetyczny: 2, 4, 6, 8, to otrzymuje 1 punkt.. Pierwszy wyraz wynosi: 4.. Zadanie 3. .. • Ciągi liczbowe.. (R)Wyrazy ciagu.. Zadanie 2 Ile wyrazów ci ągu (an) o wyrazie ogólnym 30a =n2 −7n − n jest liczb ą ujemn ą?. Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Ciągi geometryczne.. numeracjaZAKRES PODSTAWOWY.. Źródło: CKE, przykładowy zestaw zadań 2014/2015, zad.. Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie i różnicy .. Jednym z bardziej elementarnych a zarazem bardzo ważnym jest pojęcie ciągu.Zadanie 9.. Wyznaczanie wyrazów ciągu.. 5.2 Test Ciąg arytmetyczny, wzór na n-ty wyraz ciągu i sumę n początkowych wyrazów.. Który wyraz ciągu jest równy 10 ?. 18 Zadanie 32.. (0-1) W ciagu arytmetycznym (an) , okrešlonym dla n l, czwarty wyraz jest równy 3, a róŽnica tego ciagu jest równa 5. a. CIĄGI LICZBOWE.. 2 Ciąg (a n) określony jest wzorem ogólnym.. (2 pkt) dla n 1.. (1 pkt.). (2 pkt) Pierwszy wyraz ciQgu (an) jest równy 2.. (R)Ciąg dany wzorem rekurencyjnym..

Rozwiązanie zadania.

(Ile )wyrazów ujemnych ma ciąg określony wzorem dla 3.. Rozwiązanie wideo.. Oblicz wyraz pierwszy oraz różnic tego ciągu.Zadanie 9.. Określenie ciągu Monotoniczność ciągu liczbowegoPobierz PDF.. Wykaż, że dla każdego ciąg o kolejnych wyrazach:Zestaw C.. 22 terazmatura.pl strona 1/12.. Wyznacz wzór na -ty wyraz ciągu arytmetycznego wiedząc, że suma pierwszych pięciu jego wyrazów jest równa , a wyrazy trzeci, piąty i trzynasty tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.. (0—1) Ciag (an) jest okreélony wzorem an = B. 20 2n dla n È l. c. RóŽnica a5 36 — a4 jest równa D. Obejrzyj na Youtubie.. Źródło: CKE, przykładowy zestaw zadań 2014/2015, zad.. 26 terazmatura.pl strona 2/12.Ciągi Author: Dom Created Date: 9/23/2014 9:35:27 PM Keywords () .Ciągi liczbowe Zadania maturalne z matematyki oraz arkusze maturalne z matematyki z autorskimi rozwiązaniami i cennymi wskazówkami.. Treść dotycząca poszczególnych działów matematycznych jest przedstawiona w bardzo przystępny .Plik Ciągi zadania otwarte i zamknięte.pdf na koncie użytkownika konrad5022w • folder zadania maturalne • Data dodania: 17 gru 2012Zadania i arkusze maturalne dla liceum ogólnokształcącego - zakres podstawowy i rozszerzony.. zadań w teście.. Zadanie 10.. Jest to zarazem przykład ciągu liczbowego.. (1pkt) Ciąg (an) jest określony wzorem an = 6(n − 16) dla n ≥ 1..

Podpowiedź do zadania.

Wykres ciQgu zawiera siç w prostej prosto-Zadanie 15.. -18 Zadanie 14.. Wyliczamy q ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego.. Ile wyrazów dodatnich ma ciQg an = 10 + gn — n2, dla n 1?. -18Zadanie 33.. REKLAMA.Ciąg arytmetyczny i geometryczny - zadania maturalne (poziom rozszerzony) Rozwiązanie zadania - Zadania z matur i informatorów dla poziomu rozszerzonego.. Odpowiedź: \ (a_1=11\), \ (a_2=17\) Matura podstawowa.II Zadania krótkiej odpowiedzi (2pkt ) Zadanie 1 Które wyrazy ci ągu (an) o wyrazie ogólnym a =2n2 −9n +11 n, które s ą równe 7.. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa: Ciąg ( a n) jest ciągiem arytmetycznym.Czy ciągi są ciągami arytmetycznymi: an = 5n, an = 3n +1, Zadanie 2.. Zadanie 3.. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz wynosi 6 , piąty wynosi 4.. Badanie czy ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny.. Liczby: są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego.. Ile wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = jest większych od 4?. Egzaminy maturalne, matury próbne, poprawkowePrzykład Przykładem ciągu nieskończonego może być ciąg wszystkich naturalnych wielokrotności liczby 5 ustawiony w kolejności od najmniejszej.. Wyznacz dwa początkowe wyrazy ciągu .. Zadanie 4Zadania maturalne (734) Zadania testowe (3134) Zadania z treścią (318) Na skróty.. Piąty wyraz tego ciągu jest równy: Zadanie 10.. Dla jakiego x liczby ( ) tworzą ciąg geometryczny ?. Oblicz wskazany wyraz ciągu a) a n = 7 - 5n; a 4 b) a n = n 2- 3n + 1; a 6 c) a nZadania otwarte - ciągi Zad.1 Wyznacz x oraz y, jeśli wiadomo, że ciąg (9,y,49) jest rosnącym ciągiem geometrycznym, a ciąg (2x+1, y, 6x+9) jest ciągiem arytmetycznym.. Jeżeli zdający poda jako całe rozwiązanie: ciąg arytmetyczny: 2, 4, 6, 8, albo 4, 4, 4, 4, toÿZbiór zada« maturalnych z matematyki" zawiera zadania otwarte z próbnych egzaminów maturalnych, jakie odby"y siƒ w listopadzie 2009 i 2010 roku oraz zadania z egzaminów matu-ralnych w 2010 i 2011 roku.. Źródło: CKE, przykładowy zestaw zadań 2014/2015, zad.. Liczby 9,-3 i (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego.. Zad.2 Wykaż, że ciąg 4 31, 6 3 3, 3 31 jest ciągiem geometrycznym.. Poziom podstawowy05/02/002..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt