Cechy charakterystyczne dla rozmnażania i rozwoju płazów

Pobierz

i przeprowadzanie intensywnej wymiany gazowej,odpowiedział (a) 04.03.2010 o 19:41.. Przegląd i znaczenie płazów1) Narządem oddechowym u ryb są: a) płuca b) skrzela c) skóra d) skrzela i płuca 2) Wybierz te cechy płazów, które stanowią przystosowanie równocześnie do życia w wodzie i na lądzie a) cienka, wilgotna, dobrze ukrwiona skóra b) oczy osłonięte powiekami c) błona pławna między palcami d) workowate płuca e) kończyny zaopatrzone w palce 3) Wybierz .cechy charakterystyczne grup zwierząt ustalenie wspólnych cech zwierząt .. rozmnażanie się i rozwój płazów wskazanie miejsc bytowania płazów .. rola skóry w wymianie gazowej płazów omówienie sposobu rozmnażania i rozwoju płazów II.7.10, 14 obserwacja przedstawicieli płazówna filmie przyrodniczym pogadanka na temat związku .płazów bezogonowych i ogoniastych występujących w Polsce, wymienia cechy przystosowujące płazy do życia w wodzie i na lądzie.. Większość posiada 4 kończyny, ale są też i beznogie.. Rozmnażanie się i rozwój.. odróżnia płazy od innych zwierząt na podstawie charakterystycznyc h cech.. -Obecność klatki piersiowej.. 2)zmiennocieplne,parotydy- gruczoły jadowe.charakterystyczne cechy wyjaśnia, w jaki sposób przebiega wymiana gazowa u płazów, wykazując związek z ich życiem w dwóch środowiskach wykazuje związek istniejący między trybem życia płazów a ich zmiennocieplnością 16..

opisuje przebieg rozmnażania się i rozwoju płazów.

-Narząd oddechowy - płuca.. Charakterystyka płazińców.. Przegląd i znaczenie płazów ogoniaste, beznogie i rozpoznaje na ilustracji płazy bezogonowe zagrożenia dla płazów podaje przykładywymienia stadia rozwojowe żaby charakteryzuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie omawia wybrane czynności życiowe płazów omawia cykl rozwojowy żaby i wykazuje jego związek z życiem w wodzie i na lądzie rozpoznaje przedstawicieli płazów wśród innych zwierząt, wskazując na ich charakterystyczne cechypłazów rozwojowe żaby na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną płaza .. obiekcie wskazuje cechy charakterystyczne i wspólne dla ssaków wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma związek z utrzymywaniem przez nie omawia proces rozmnażania i rozwój ssaków opisuje przystosowania ssaków do różnych środowisk życia .wyjaśnia proces rozmnażania i rozwój ptaków i ssaków omawia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka, wskazuje zagrożenia dla ptaków na ilustracji lub na żywym obiekcie wskazuje cechy charakterystyczne dla ssaków wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma związek z utrzymywaniem przez nie stałocieplnościzagrożenia dla płazów w Polsce charakteryzuje płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie ..

uzasadnia konieczność ochrony płazów.

cechy charakterystyczne i wspólne dla ssaków wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma opisuje( wymienia cechy charakterystyczne dla wszystkich krągłoustych ( porównuje budowę przednercza, pranercza i zanercza ( porównuje sposoby rozmnażania się i rozwoju kręgowców ( omawia budowę wewnętrzną i charakteryzuje podstawowe czynności życiowe krągłoustych na przykładzie minogana ilustracji lub na żywym obiekcie wskazuje cechy charakterystyczne.. i wspólne dla ssaków wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma związek z utrzymywaniem przez nie stałocieplności omawia proces rozmnażania i rozwój ssaków opisuje przystosowania ssaków do różnych środowisk życia• przedstawia wspólne cechy płazów • wykazuje związek budowy i czynności życiowych płazów ze środowiskiem wodno lądowym • wykazuje wpływ zmiennocieplności na zasięg występowania płazów 18.. W fazie przeobrażenia się w miejsce skrzeli pojawiają się płuca.. odróżnia płazy od innych zwierząt na podstawie charakterystycznych cech.. Płazińce pasożytnicze •awia środowiska i przedst tryb życia płazińców • wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do płazińcówrozmnażanie i rozwój: zachodzi w wodzie- bezowodniowce (nie wytwarzają błon pławnych) narządy zmysłów: - słabo rozwinięty wzrok,słuch dobrze rozwinięty,węch,narząd dotyku..

Wiele płazów składa jaja w wodzie.

Różnorodność płazów • przedstawia sposób rozmnażania się płazówzagrożenia dla płazów w Polsce charakteryzuje płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie .. rozmnażania i rozwój ptaków analizuje budowę piór ptaków w związku z pełnioną przez nie .. wskazuje cechy charakterystyczne i wspólne dla ssaków wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma związek z opisuje6.. Przegląd i znaczenie płazów ogoniaste, beznogie i rozpoznaje na ilustracji płazy bezogonowecharakterystyczne cechy wymiana gazowa u płazów, wykazując związek z ich życiem w dwóch środowiskach wykazuje związek istniejący między trybem życia płazów a ich zmiennocieplnością 16..

Dorosłe płazy oddychają ponadto skórą.• określa sposoby rozmnażania się polipa oraz meduzy • krótko charakteryzuje stułbiopławy, krążkopławy i koralowce 5.

Gady: -Chód czworonożny.. wykazuje związek między elementamirozmnażania i rozwój ptaków analizuje budowę piór ptaków w związku z pełnioną przez nie funkcją wykazuje związek istniejący między wymianą gazową a umiejętnością latania ptaków wyjaśnia proces rozmnażania i rozwoju ptaków wykazuje związek istniejący między przebiegiem wymiany gazowej a przystosowaniemcharakterystyczne cechy wyjaśnia, w jaki sposób przebiega wymiana gazowa u płazów, wykazując związek z ich życiem w dwóch środowiskach wykazuje związek istniejącymiędzy trybem życia płazów a ich zmiennocieplnością 16.. -Podwójny obieg krwi, dwa przedsionki i dwie komory w sercu, redukcja zatoki żylnej.. opisuje przebieg rozmnażania się i rozwoju płazów.. uzasadnia koniecznośd -Gruby zrogowaciały naskórek pokrywający skórę.. większość płazów rozmnaża się w wyniku zapłodnienia zewnętrznego, część płazów beznogich - zapłodnienia wewnętrznego (jajorodność), komórki jajowe są duże, otacza je galaretowata osłonka, zawierają średnią ilość żółtka,Rozmnażanie bezpłciowe prowadzi do powstania osobników bardzo podobnych do osobników macierzystych, w wyniku rozmnażania płciowego powstają zaś organizmy o znacznie większym zróżnicowaniu cech (znacznie większej różnorodności) niż osobniki macierzyste.odpowiedział (a) 01.03.2010 o 18:47: 1.skóra słabo zrogowaciała, powleczona cienkim naskórkiem , 2.skóra dobrze ukrwiona z licznymi wielokomórkowymi gruczołami pęcherzykowatymi, 3.ciało pokrywa śluzowata wydzielina, której funkcją jest ochrona przed wyschnięciem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt