Nad wodą wielką i czystą bryk

Pobierz

Tę wodę widzę dokoła I wszystko wiernie odbijam, I dumne opoki czoła,Utwór Ada­ma Mic­kie­wi­cza "Nad wodą wiel­ką i czy­stą.". opi­su­je gór­skie je­zio­ro, co sta­je się punk­tem wyj­ścia do re­flek­sji nad ży­ciem, nie­uchron­nym prze­mi­ja­niem i sen­sem ludz­kie­go ist­nie­nia.. A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta.. Opisuje on nadchodzącą burzę nad górskim jeziorem.. Tę wodę widzę dokoła I wszystko wiernie odbijam, I dumne opoki czoła, I błyskawice pomijam.. Środki stylistyczne: pokaż więcej.Nad wodą wielką i czystą Błysnęło wzdłuż i grom ryknął I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął.. WODA - SYMBOL WYTRWAŁOŚCI I nieZMIENNOŚCI: Woda symbolizuje w wierszu trwałość i niezmienność.. Scharakteryzuj ukazaną w liryku "Nad wodą wielką i czystą…" relację między człowiekiem i naturą.. Epoka: Romantyzm Rodzaj: Liryka Gatunek: Wiersz.. I wszystko wiernie odbijam, I dumne opoki czoła,Nad wodą wielką i czystą Przebiegły czarne obłoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła kształty ich marne.. Stoi wielka i przejrzysta.. Pierwszy jest statyczny, ostatni wręcz nieuchwytny.Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza.. Czytaj online.. Stoi wielka i przejrzysta".. Interpretacja wiersza A. Mickiewicza (.). - Romantyzm - Bryk.pl.. Nad wodą wielką i czystą Błysnęło wzdłuż i grom ryknął; I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął, A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta..

Nad wodą wielką i czystą.

Nad wodą wielką i czystą Błysnęło wzdłuż i grom ryknął; I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął, A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta.. I właśnie stojące nad nim "opoki" odbijają się w wodzie.. Informacje.. "Nad wodą wielką i czystą" to jeden z wierszy Adama Mickiewicza, który zaliczany jest do tzw. liryków lozańskich.. - W liryku "Nad wodą - Pytania i odpowiedzi - Język polskiWiersz Adama Mickiewicza "Nad wodą wielką i czystą" w interpretacji Bożeny Adamek.Film jest częścią projektu "polska-poezja.pl", którego celem jest stworzeni.Język polski.. Środa, 11.07.2008r.. Tę wodę widzę dokoła I wszystko wiernie odbijam, I dumne opoki czoła, I błyskawice pomijam.Nad wodą wielką i czystą Przebiegły czarne obłoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła kształty ich marne; Nad wodą wielką i czystą Błysnęło wzdłuż i grom ryknął, I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął.. Wierszy tych nie opublikowano za życia wieszcza.. Skały, obłoki, światło błyskawic potwierdzają swoje istnienie, przyglądając się w tafli wody.Nad wodą wielką i czystą Przebiegły czarne obłoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła kształty ich marne; Nad wodą wielką i czystą Błysnęło wzdłuż i grom ryknął, I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął.. A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta..

Nad wodą wielką i czystą….

Odbiła twarze ich czarne; Nad wodą wielką i czystą.Matura z języka polskiego będzie łatwiejsza, gdy skorzystasz z moich rad.. wiersza Adama Mickiewicza "Nad wodą wielką i czysta".. Tę wodę widzę dokoła I wszystko wiernie .Nad wodą wielką i czystą Przebiegły czarne obłoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła kształty ich marne.. Podmiotem lirycznym w wierszu pt. (Nad wodą wielką i czystą.). najprawdopodobniej jest autor.. Nie bądź wuj ponury, wspieraj Wolne Lektury!. Dwie pierwsze strofy opisują przyrode nad jeziorem Lemańskim (to takie jezioro w Alpach).. Mnie płynąć, płynąć i płynąć!….. Nad wodą wielką i czystą.. Powstałe dzięki niemu zdania łączne ukazują jezioro, które jak lustro odbija zmienny obraz otaczającej je przyrody, a samo pozostaje niezmienione.. Polub to zadanie.. Odbiła twarze ich czarne.. A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta.. Adam Mickiewicz w wierszu "Nad woda wielką i czystą" ukazuje przyrode i uczucia człowieka.. Do­mi­nu­je mo­tyw wody, któ­ry sta­je się klu­czem do in­ter­pre­ta­cji wier­sza.Pierwsze wersy zaczynają się od tego samego zwrotu: "nad wodą wielka i czystą", co jak wiemy nazywa się anaforą.. Odbiła kształty ich marne..

Lektura:Nad wodą wielką i czystą.

Odbiła światło, głos zniknął.. Utwory te, powstałe w okresie 1839 - 1840, odróżniały się od poprzednich dzieł poety, głównie za sprawą stosowanej w nich retoryki (mniej opisowej, bardziej zwięzłej) i podejmowanych .Z pierwszej strofy dowiadujemy się, że owa "wielka i czysta woda" znajduje się wśród skał, jest więc to górskie jezioro.. - liceum.. e D e DNad wodą wielką i czystą .Adam Mickiewicz Liryki lozańskie Tę wodę widzę dokoła I wszystko wiernie .Źródło: Tekst opracowany na podstawie: Adam Mickiewicz, Poez e. T. , Wiersze z lat - (Pieśni - Sonety - Poez epatr otyczne,religijneifilozoficzne-Wierszeokolicznościowe-Ba ki),KrakowskaSpółdz.Wydawnicza, Kraków Nad wodą wielką i czystą.. A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta.. Zostały one w utworze upersonifikowane - mówi się bowiem, że woda w swej "przejrzystej toni" odbija "twarze ich czarne".. Stały rzędami opoki;Adam Mickiewicz "Nad wodą wielką i czystą…" - karta z pamiętnika .. Epoka:Romantyzm.Tytuł Liryki lozańskie to zatem w jakimś sensie określenie umowne, obejmujące następujące utwory: Snuć miłość., Nad wodą wielką i czystą., Gdy tu mój trup., Polały się łzy me czyste, rzęsiste.. Każdy przedstawiony obraz jest coraz intensywniejszy.. Tę wodę widzę dokoła I wszystko wiernie odbijam, I dumne opoki czoła, I błyskawice pomijam.Filmy..

A woda, jak dawniej czysta,Nad wodą wielką i czystą.

Nad wodą wielką i czystą.. dodaj.Bryk.pl; wypracowania; Język polski; Romantyzm; Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. "Nad wodą wielką i czystą"Sonet "Nad wodą wielką i czystą" oparty jest na analogii między przyrodą (jezioro, skały, chmury) a duchowym stanem bohatera lirycznego, który czuje się niczym lustro odbijające zmiany zachodzące w rzeczywistości, nie mając na nie wpływu.Nad wodą wielką i czystą A. Mickiewicz.. Stały rzędami opoki, I woda tonią przejrzystą.. Jezioro to odbija wszystko, co znajduje sie wokoło.. Nad wodą wielką i czystą….. Odbija obraz przyrody, rejestruje jej zjawiska, ale nie poddaje się ich działaniu: "Jak dawniej czysta.. Pobierz ebook: PDF EPUB MOBI FB2 TXT.. Tę wodę widzę dokoła.. Z kolejnych strof dowiadujemy się, że nad wodąUtwór "Nad wodą wielką i czystą" Adama Mickiewicza to jedne z cyklu "Liryków lozańskich", które zostały napisane przez poetę w latach 1839 - 1840 w czasie jego pobytu w Szwajcarii.. Poeta chce przekazać, że to jest .Nad wodą wielką i czystą Stały rzędami opoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła twarze ich czarne; Nad wodą wielką i czystą Przebiegły czarne obłoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła kształty ich marne; Nad wodą wielką i czystą Błysnęło wzdłuż i grom ryknął, I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął.. Nad trzema z nich chciałbym się dłużej zatrzymać.NAD WODĄ WIELKĄ I CZYSTĄ(e D e D .. )Nad wodą wielką i czystą e D e DStały rzędami opoki.. Błysnęło wzdłuż i grom ryknął, I woda tonią przejrzystą.. Stwórz własny plik PDF.. Nad wodą wielką i czystą Błysnęło wzdłuż i grom ryknął; I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął, A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta.. Drogi pamiętniku, dokładnie tydzień temu obchodziłam swoje siedemnaste urodziny, chociaż nie byłam w gronie przyjaciół, to towarzystwo mojej wspaniałej mamy zastąpiło ich całość.Nad wodą wielką i czystą Przebiegły czarne obłoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła kształty ich marne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt