• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Hollywood w popkulturze: Reinterpretacje klasyków w mediach popularnych.

Niejednokrotnie adwokaci wysyłają do sądu pisma dotyczące znaczących spraw w toczącym się procesie nim mogą być one zaprezentowane ustnie na rozprawie. Adwokaci przeprowadzają intensywne badanie sprawy dotyczące oznaczających faktów oraz na ich podstawie przygotowują dokumenty na rozprawę – oto kancelaria adwokacka praga południe. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii to solicitor zdobywa fakty do sprawy po przeprowadzeniu rozmowy z klientem, a następnie zwraca się na piśmie z barristerem. Ten z kolei kreuje pisma procesowe oraz ich demonstrację na rozprawie. W Hiszpanii, na przykład, instygator wyłącznie podpisuje dokumenty oraz przedstawia je w sądzie, jednak to adwokat jest odpowiedzialny za ich wcześniejsze preparacja i późniejsze uzasadnienie w trakcie rozprawy. W wielu państwach, takich jak Japonia, urzędnik może wypełniać formularze sądowe i pisać krótkie pisma dla ludzi, jakich nie stać na adwokata czy też go nie potrzebują. Urzędnicy Ci radzą kontrahentom jak prowadzić i argumentować ich własną sprawę. Należy pamiętać o tym, że preparacja pism sądowych nie zawsze jest proste dla osób nieobeznanych z prawem.

1. Sklep

2. Dołącz teraz

3. Przejrzyj

4. Zajrzyj tutaj

5. Produkty

Categories: Gry

Comments are closed.