• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a bezpieczeństwo domu: Systemy alarmowe i monitoring

Pewnie przyznamy rację, że izolacje odgrywają istotną rolę w pełnej konstrukcji obiektu. I są one rozpatrywane przy jakiejkolwiek budowli. Przede wszystkim muszą być one zaizolowane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nadrzędnym powodem izolowania jest ograniczenie utraty ciepła, konsekwencją takiego anulowania mogło być zredukowanie wydajności gotowej instalacji i niepotrzebny wzrost kosztów jej eksploatacji. Dzisiaj to na inwestorze, innymi słowy projektancie spoczywa obowiązek ograniczenie do racjonalnego poziomu strat ciepła przy przesyle ciepłej wody użytkowej oraz w przewodach cyrkulacyjnych i zasilających, również przewodach ogrzewania powietrznego. W związku z takimi wymaganiami wspomniane druty muszą być zaizolowane otuliną o właściwej grubości oraz współczynniku przenikania. Warto upić również ocieplenie poddasza. Takie izolowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody zabezpiecza je nie jedynie przed utratą ciepła. Rury w takiej instalacji nie poruszają się swobodnie, lecz są dokumentnie zabezpieczone. Poza tym taka izolacja korzystnie wpływa na ograniczenie hałasu towarzyszącego ich eksploatacji, a zaizolowanie odcinków instalacji wiedzionych po wierzchy ścian broni użytkowników przed potencjalnym poparzeniem.

1. Kontynuuj

2. Przejdź do strony

Nieruchomości a technologie energetyczne: Panele słoneczne i pompy ciepła

Categories: Architektura

Comments are closed.