• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Innowacyjne prowokacje polityczne
Dzisiejsze media z pełną swoją zaczepnością oraz coraz mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim sfinalizować profesjonalne założenia finansowe na nadchodzący rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się absolutnie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do należytego poziomu informowania opinii publicznej, a ta nieraz bierze swoją wiedzę o realności wyłącznie z tego, co ujawnia telewizja oraz pisze ogólnodostępna prasa. To przykre, widać to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak niewielka wspólnota w całej społeczności ma realną wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu odczuwają się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.